Bergler is Microsoft Gold Certified Partner

Bergler is Microsoft Gold Certified Partner

Bergler Software Solutions verkreeg recent de status van Gold Certified Partner binnen het Microsoft Partner Program. Bergler onderscheidt zich voor haar competentie in “Gold Application Development”. Bergler was overigens al jaren ‘Silver Certified Partner’. De toekenning van deze status door Microsoft is een erkenning voor onze expertise. Wat betekent de onderscheiding van Gold Certified partner van Microsoft? Als Gold Certified Partner toont Bergler aan dat zij over de vereiste kennis van Microsoft producten beschikt. Microsoft Gold Certified Partners genieten een breed pakket aan voordelen waaronder toegang tot training en directe ondersteuning van Microsoft. Hierdoor kan Bergler haar dienstverlening aan haar klanten nog verder optimaliseren. De inmiddels populaire thema-avonden, de inspirerende …

Persbericht: Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

Persbericht: Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst. De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in mei van dit jaar zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Door te werken met modelovereenkomsten kan hier invulling aan worden gegeven. Het oorspronkelijke doel van de modelovereenkomsten is dat de …

Belastingdienst opent haar Meldpunt Wet DBA

Belastingdienst opent haar Meldpunt Wet DBA

Deze week (18 oktober jl) is het Meldpunt Wet DBA van de Belastingdienst live gegaan. Staatssecretaris Wiebes kondigde de website al aan. Hij wil zo de “onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt” door de Wet DBA in kaart brengen. “Op basis van de meldingen inventariseren de ministeries van Financiën en SZW de knelpunten. De knelpunten pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op”, zo staat op de website te lezen. In het laatste Kamerdebat erkende Wiebes dat er mogelijk meer knelpunten zijn dan verwacht, al gaf hij aan geen idee te hebben hoeveel zzp’ers er last hebben van de veranderde wetgeving. Op de website kunnen zowel zelfstandigen, opdrachtgevers als intermediairs hun …

Bergler wint aanbesteding Haagse Hogeschool

Bergler wint aanbesteding Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft onlangs aan Bergler Flex Solutions de opdracht gegund voor de levering van IT professionals voor de komende twee jaar met een optie dit twee maal met een jaar te verlengen. Men was op zoek naar drie IT-dienstverleners voor de levering van IT- Professionals, die in staat zijn de organisatie, cultuur, werkwijze en behoefte te begrijpen, waardoor er snel beschikbare en geschikte kandidaten geleverd kunnen worden. Bergler Flex Solutions heeft de afgelopen 10 jaar een uitgebreid track-record opgebouwd in het hoger onderwijs domein en kan daardoor bogen op een uitgebreid netwerk van IT Professionals hierin. Wij zijn daarom zeer verheugd dat de Haagse Hogeschool dit heeft herkend …

Open Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur.

Open Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur.

De Open Universiteit heeft onlangs de Europese aanbesteding voor ICT inhuur gegund aan Bergler Flex Solutions. Dit betekent dat Bergler de komende twee jaar samen met twee andere partijen de vragen voor tijdelijke ICT specialisten in zal vullen. Naast het werven van ICT specialisten zal Berger Flex Solutions ook optreden als contract partij in het geval dat de werving door de Open Universiteit is gedaan. “We willen gewoon ontzorgd worden” aldus de Open Universiteit. Dit is precies waar Bergler Flex Solutions haar dienstverlening op afgestemd heeft en we zien daarom uit naar een prettige samenwerking met onze nieuwe klant. Voor Bergler betekent dit een versterking van de positie in het …

Stichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions

Stichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij recent de aanbesteding van Stichting Kennisnet voor de inhuur van ict specialisten gegund hebben gekregen. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Zij zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen hun kennis met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de komende twee jaar met een optie op twee maal één jaar, zullen wij samen met twee andere mantelpartijen de vragen voor inhuur van ict specialisten in gaan vullen. Overigens zijn de eerste specialisten al via Bergler bij Kennisnet aan het werk gegaan. Kennisnet zocht naar flexibele en kwalitatief hoogwaardige, dienstverlenende organisaties en …

PostNL kiest voor Bergler Infra Solutions

Bergler Infra Solutions heeft een meerjarig contract afgesloten met PostNL voor beheer van haar strategische VPC omgeving binnen Amazon Web Services (AWS). PostNL heeft er jaren geleden onder leiding van Marcel Krom (CIO) al voor gekozen, om zijn IT volledig naar de cloud te brengen. Publieke clouddiensten vormen daarbij een essentieel onderdeel van deze ‘cloud-only’ strategie van PostNL. Met deze keuze speelt PostNL in op de sterk veranderende én fluctuerende post- en pakkettenmarkt. Hierbij zijn flexibiliteit en snelheid met betrekking tot bijvoorbeeld de introductie van nieuwe producten en diensten van groot belang. De IT-kosten blijven hiermee zo flexibel en beheersbaar mogelijk . Onderdeel van de cloudtransitie is tevens een applicatie …

Update stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst

Update stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst

Bergler is sinds de oprichting nauw betrokken bij de branche organisatie Bovib. Dit geldt ook voor de activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingen rond de wet DBA. Onlangs is de Bovib met een update gekomen over de stand van zaken van het tot stand komen van een modelovereenkomst voor de branche. Deze update treft u hieronder aan. In april informeerden wij u over de Wet DBA. Sinds die tijd is er natuurlijk veel gebeurd en verricht iedereen een voortdurende inspanningsverplichting zoals de Belastingdienst dat heeft verlangd binnen de transitieperiode die tot 1 mei 2017 zal duren. De Bovib is al vanaf februari in gesprek met vertegenwoordigers van de Belastingdienst. Er …

Geen Blue Monday maar Green Ambition

Geen Blue Monday maar Green Ambition

Een groene ambitie: de Bergler Groep gelooft in duurzaamheid, niet alleen van onze software, maar ook voor de wereld om ons heen. Die duurzaamheid zit in het DNA van Bergler. Om onze groene ambitie te bewerkstelligen hebben wij diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij is gebruik gemaakt van de diensten van de Climate Neutral Group (CNG): CO2-voetafdruk, CO2-management én van de compensatie projecten. Al in 2007 is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en hebben wij concrete doelen geformuleerd. Er is veel aandacht besteed aan de interne communicatie om alle medewerkers van de noodzaak tot verduurzaming te doordringen. Inzicht Wij wilden (en willen) inzicht krijgen (en houden) in onze CO2-uitstoot als …

Bergler Groep weer ISO-gecertificeerd

Bergler Groep weer ISO-gecertificeerd

Bergler heeft onlangs (wederom) haar ISO certificering 9001 en 14001 glansrijk behaald. Relaties vragen steeds vaker naar de ISO certificering. Door een eis bij Europese aanbestedingen is dit vaak een must. Gedurende elk certificeringstraject is het milieumanagement- en kwaliteitsmanagementsysteem zorgvuldig gecontroleerd waarbij eventuele verbeterpunten binnen de eigen organisatie aan het licht komen. En daar hebben zowel onze relaties als onze organisatie veel baat bij. Bergler gebruikt deze certificering tevens om de klanttevredenheid te verbeteren door te voldoen aan de eisen van onze klanten en aan wet- en regelgeving. Het milieumanagementsysteem helpt Bergler om aan overheden, klanten, omwonenden en andere stakeholders te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt …