Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Bergler kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bergler en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bergler verstrekt. Bergler kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die u met ons deelt door middel van uw cv
 • IP-adres

Waarom Bergler gegevens gebruikt

 • Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening van Bergler;
 • In het kader van bemiddeling zoals het beoordelen van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, werknemers (al dan niet in dienst bij Bergler) en/of zelfstandige professionals, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werk dan wel een interim opdracht;
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende, de werknemer of zelfstandig professional: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving & selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden, werknemers en/of zelfstandige professionals;
 • Personeels- en salarisadministratie;
 • In het kader van een overeenkomst met de leverancier: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers, die werkzoekenden e/o werknemers werven, selecteren en ter beschikkingstellen aan of via Bergler (bij opdrachtgevers);
 • Voor management en kwaliteitsdoeleinden, interne management informatie, het verzorgen van interne audits en het uitoefenen van certificering en keurmerk gerelateerde audits en accountantscontrole;
 • In lijn met geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving;

Hoe lang Bergler gegevens bewaart

In het kader van een sollicitatie of aanmelding bewaren wij uw persoonsgegevens een jaar. Na het verstrijken van de termijn vragen wij u opnieuw om toestemming om deze gegevens langer te bewaren. Na een plaatsing bewaren wij uw gegevens 7 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale bewaarplicht.

Waar Bergler uw gegevens bewaart

De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Bergler. In het geval van een sollicitatie, aanmelding of actualisering, worden uw gegevens opgeslagen in ons kandidatenbestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Cloud Recruitment Software van Carerix.

Delen van uw gegevens met anderen

Bergler verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat uw cv gedeeld kan worden met een opdrachtgever, een externe partij voor een assessment of uw dossier kan worden ingezien door een auditor. Verder zal Bergler uw gegevens niet delen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@bergler.nl. Bergler zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Kandidaten, die in Carerix staan, kunnen zelf bij hun persoonsgegevens en deze inzien en aanpassen. Hiervoor krijgen de kandidaten een beveiligde toegang tot een zzp/leverancier portal in Carerix.

Hoe Bergler uw gegevens beveiligt

Bergler neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bergler maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De data wordt opgeslagen in Carerix. Dit is een ISO 27001 gecertificeerde hosting provider. Er is geen directe toegang tot de database mogelijk, deze kan alleen benaderd worden door de bovenliggende applicaties. De toegangsbeveiliging tot de data is gewaarborgd in de applicatie en gewaarborgd in de database. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bergler verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bergler op privacy@bergler.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bergler worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bergler gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bergler maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Bergler bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, geanonimiseerd, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bergler te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Bergler gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.
Voor het gebruik van Google Analytics geldt:
• Hiertoe is door Bergler een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
• Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
• ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bergler heeft hier geen invloed op.
Bergler heeft Google geen toestemming gegeven om via Bergler verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bergler is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Minervum 7210, 4817 ZJ Breda
Telefoonnummer: 076-5720200
E-mailadres: info@bergler.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33183274
www.bergler.nl is een website van Bergler Nederland B.V.