Niets menselijks is ons vreemd.

De kwaliteit van de medewerkers én de dienstverlening is gegarandeerd. Als het een keer mis gaat, nemen we de verantwoordelijkheid. Lukt het niet om een-op-een in gesprek tot een oplossing te komen, neem dan contact op met het hoofdkantoor of hanteer voor het online klachtenformulier hieronder. Daarmee start de formele procedure.

Binnen veertien dagen rapporteert het management over de uitkomst en afhandeling. In het geval dat twijfel ontstaat, wint de directie – in overeenstemming met de beroepsreglementering – advies in bij een professionele onafhankelijke instantie. Bergler verwelkomt een klacht als kans om de dienstverlening te optimaliseren.