Flex Solutions

Vraag en aanbod

Niet zoeken, maar vinden. Dat doet Bergler Flex Solutions. Aan beide kanten van de tafel, voor opdrachtgever en freelancer. ‘Beam me up, Scotty’ om vraag en aanbod in de flexibele schil te koppelen. Op het hoogste niveau: SNA Keurmerk NEN 4400.

Freelancers vinden hier openstaande aanvragen. Opdrachtgevers ontdekken hier dat de kandidaat met de juiste competenties beschikbaar is. Bergler ziet voor zichzelf een rol weggelegd als (ISO 9001 voor inhuurprocessen) gecertificeerde vindmachine.

Meer dan 35 jaar ervaring in de flexibele invulling van werkplekken in de ICT. Sourcing of contractmanagement. Precies in lijn met wat opdrachtgever en freelancer verwachten.blank

 • Projectleider implementatie restopgave Wet USB – ‘s-Gravenhage 14 april 2021
  Introductie Het directoraat-generaal (DG) Straffen en Beschermen zet zich in om: • Strafbaar gedrag in de samenleving te voorkomen en te zorgen voor een snelle, consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties • De positie van slachtoffers te waarborgen; • Jeugdigen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in hun opvoed- en leefsituatie; ...
  Lees verder...
 • Projectleider infrastructuur – Gouda 13 april 2021
  Introductie Voor de DJI zijn wij op zoek naar een (senior) Projectleider. Organisatie DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan haar zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Het SSC-I ...
  Lees verder...
 • Inhoudelijk Secretaris Gemeenschappelijke IV (PMO) – ‘s-Gravenhage 12 april 2021
  Introductie Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt aan een veilige enrechtvaardige samenleving door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden. De kernopdracht voor JenV is drieledig. We zorgen voor:• de rechtsstaat in Nederland• een veilige samenleving• een rechtvaardig migratiebeleid Organisatie Afdeling Regie Programma’s en ProjectenOnze afdeling staat aan de ...
  Lees verder...
 • Senior Adviseur Informatiebeveiliging voor GRC tooling implementatie – ‘s-Gravenhage 12 april 2021
  Introductie Het betreft de directie Informatievoorziening & Inkoop van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid.Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons ...
  Lees verder...

Freelancers

Werken via Bergler Flex Solutions levert meer op dan alleen stabiliteit. Uitdagend  ‘veldwerk’ bij allerhande opdrachtgevers naar eigen voorkeur. Op de achtergrond altijd de professionele ondersteuning door de back-office. Nòg belangrijker: honderd procent zekerheid over betaling en emolumenten.
Wij bieden je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan expertise bijeenkomsten op het gebied van IT en lid te worden van onze community;

Werken met Bergler Flex Solutions betekent:

Persoonlijk contact met onze recruiters, accountmanagers en back-office;
Interessante opdrachten bij grote opdrachtgevers, maar ook bij het MKB als dat meer aanspreekt;
Duidelijke afspraken over betaling van facturen en mogelijkheden om te profiteren van collectieve inkoop van aanvullende diensten;
Veel expertise op het gebied van wetten en regels die van belang zijn voor jou als freelancer;
Snel aan de slag: Bij ons zijn altijd interessante vacatures beschikbaar voor freelancers, deze vind je hier. Als er nu geen passende aanvragen tussen staan, kun je je hier wel alvast inschrijven zodat wij je kunnen benaderen zodra er een passende aanvraag voor jou is.

Opdrachtgevers

Een niets verhullende missie: de beste mediator blijven voor de invulling van flexibele arbeid in de ICT. Bergler selecteert uit het eigen netwerk de freelancer die beschikbaar is en over de juiste competenties beschikt. De modus operandi staat continu onder (fiscaal-) juridisch toezicht om opdrachtgevers te vrijwaren van risico’s.
Bergler heeft al haar inhuurprocessen gecertificeerd (ISO 9001), heeft een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001) en heeft het SNA Keurmerk NEN 4400.

Wij bieden opdrachtgevers

 • Optimale beschikbaarheid door een groot netwerk en database, het inzetten van Pre-emptive sourcing en te verbinden met  freelancers;
 • Matching middels een strak proces gebaseerd op standaard match-profielen;
 • Betrokken door tijdens de inzet blijvend in contact te zijn met de professional en de opdrachtgever;
 • Actuele expertise: Bergler Flex Solutions is prominent lid van de brancheorganisatie Bovib.
berglerFlex Solutions