TU Delft heeft de Europese Aanbesteding “Inhuur Technisch ICT personeel” gegund aan Bergler, de Liefhebbers van IT.

TU Delft is een ambitieuze organisatie die voortdurend vooruitkijkt om mee te kunnen blijven doen met de wereldtop. Haar hoofdtaken zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de overdracht van kennis aan de maatschappij en de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Deze breed georiënteerde universiteit telt faculteiten, verschillende instituten, onderzoekscentra en ondersteunende universiteitsdiensten. Op de campus volgen ruim 27.000 studenten wetenschappelijk onderwijs en werken ca. 6.170 medewerkers.

TU Delft heeft de aanbesteding “Inhuur Technisch ICT personeel’ mede gegund aan Bergler voor de initiële looptijd van vier jaar. De opdrachtwaarde wordt geraamd op circa € 5.000.000,- per jaar.

Het winnen van deze aanbesteding maakt ons blij en trots op ons fantastische team. Wij verstevigen hiermee onze marktpositie als toonaangevend partner van interim ICT Professionals in het wetenschappelijk en hoger onderwijs en kijken uit naar een prettige samenwerking met de TU Delft.