Kennisnet en SIVON hebben de aanbesteding voor inhuur- en adviesdiensten mede gegund aan Bergler voor de initiële looptijd van vier jaar. De opdrachtwaarde wordt geraamd op circa € 25.000.000,- over deze vier jaar.
SIVON is een coöperatie van en voor schoolbesturen in het primair -en voortgezet onderwijs. SIVON heeft als missie: Samen de mogelijkheden van ict optimaal benutten voor maatwerk, professionaliteit en kwaliteit in het onderwijs. Onderwijs is afhankelijk van goede werkende ict-voorzieningen. Ook omdat leren niet alleen in school plaatsvindt: leerlingen moeten overal kunnen leren, leraren overal kunnen werken. Het is lastig en tijdrovend om dit goed te regelen. Daarom werken besturen samen. Dat doen ze door activiteiten op het gebied van leermiddelen, IBP en connectiviteit. Door kennis te delen, samen te werken en gezamenlijk in te kopen (www.SIVON.nl).

Stichting Kennisnet: goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale-, economische -en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt besturen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij een professionele inzet van ict en is voor scholen de gids en bouwer van het ict-fundament. Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Meer informatie vindt u op www.kennisnet.nl.

Het winnen van deze aanbesteding maakt ons blij en trots op ons fantastische team. Wij verstevigen hiermee onze marktpositie als toonaangevend partner van interim ICT Professionals in het onderwijsdomein en kijken uit naar een prettige samenwerking met beide partijen!