Het Waterschapshuis heeft onlangs de aanbesteding met betrekking tot de inhuur van ICT Professionals gegund aan Bergler ICT, OneStopSourcing en Headfirst. Het Waterschapshuis is een nieuwe klant voor Bergler Flex Solutions. De nieuwe raamovereenkomst, met een geschatte waarde van 20 tot 40 miljoen Euro, is op 1 augustus jongstleden ingegaan voor de initiële looptijd van vier jaar.

De kracht van samen
Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Zij bevordert de samenwerking op het gebied van ICT tussen de verschillende waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. Haar kernwaarden zijn mensgericht en resultaatgericht.

Bevorderen van samenwerking
Het Waterschapshuis ondersteunt bij het:

  • verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
  • efficiënter maken van de informatievoorziening;
  • vergroten van de innovatieve slagkracht;
  • versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid;
  • breder samenwerken van de waterschappen en andere overheden.

Naast het Waterschapshuis zijn Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Aa en Maas de andere aan deze raamovereenkomst deelnemende waterschappen.

Bergler Flex Solutions, onderdeel van Bergler ICT, is een Managed Service Providor (MSP) gespecialiseerd in de (semi) publieke sector met de specialisatie Onderwijs & Overheid. Als MSP verzorgt Bergler het volledige recruitmentproces: Van planning en het anticiperen op inhuurbehoeften tot en met het werving- en selectieproces alsmede de onboarding van kandidaten en het ondersteunen van IT professionals. Met meer dan 20 jaar ervaring in de bemiddeling van IT Professionals en als 42 jaar jong ‘familiebedrijf’ biedt zij het persoonlijk contact wat opdrachtgever en IT professional verwachten.

Bergler Flex Solutions, de Liefhebbers van IT, kwam na een zorgvuldige procedure als een van de drie winnaars uit de bus, en gaat voor het Waterschapshuis per jaar tussen de 20 en 25 IT-professionals verzorgen. Algemeen Directeur Erik Wiechers: “Wij zijn blij en trots dat onze geleverde prestaties en toegevoegde waarde in de overheidsmarkt worden gewaardeerd en zien uit naar een succesvolle en persoonlijke samenwerking met het Waterschapshuis. De merkwaarde die het Waterschapshuis en Bergler delen is “Samen” en zo voelt het al vanaf de eerste kennismaking: de perfecte basis voor een succesvolle samenwerking!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Erik Wiechers, Algemeen Directeur, 076 – 572 02 00.