Nieuws

Bergler Software Solutions verkrijgt Microsoft Gold Partnership voor Data Analytics

Bergler Software Solutions verkrijgt Microsoft Gold Partnership voor Data Analytics

Afgelopen week heeft Bergler Software Solutions, door het succesvol volbrengen van Microsoft Assessments, een Gold Partnership behaald voor Data Analytics. Eerder verkreeg Bergler al de status van Gold Certified Partner voor haar competenties in Gold Application Development. De toekenning van deze nieuwe (aanvullende) status door Microsoft is een erkenning voor onze expertise.

Als Gold Certified Partner toont Bergler aan dat zij over de vereiste kennis van Microsoft producten beschikt. Microsoft Gold Certified Partners genieten een breed pakket aan voordelen waaronder toegang tot training en directe ondersteuning van Microsoft. Hierdoor kan Bergler haar dienstverlening aan haar klanten nog verder optimaliseren.

De inmiddels populaire thema-avonden, de inspirerende ‘kennis-sessies’ en het actuele technische ‘Developer’s Blog’ van het Bergler Competence Center zijn hier een goed voorbeeld van. De ambitie van Bergler Software Solutions is het helpen van organisaties bij het professionaliseren en optimaliseren van hun software development. Dit doet Bergler onder andere door kennis en ervaringen die zij bij haar relaties hebben opgedaan te bundelen én te delen.

Wilt u weten hoe uw data efficiënter, veiliger en toegankelijker binnen uw organisatie georganiseerd kan worden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

berglerBergler Software Solutions verkrijgt Microsoft Gold Partnership voor Data Analytics
Lees meer

Stichting Kennisnet kiest wederom voor Bergler Flex Solutions

Stichting Kennisnet kiest wederom voor Bergler Flex Solutions

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Kennisnet wederom het vertrouwen heeft uitgesproken in Bergler Flex Solutions. Bergler is, naast vier andere partijen, geselecteerd voor de inhuur van ict specialisten voor de komende jaren.

Kennisnet verwacht van haar leveranciers een adequate afhandeling m.b.t. de werving en selectie alsmede het verzorgen van de bijbehorende contractuele en administratieve afhandeling. De afgelopen drie jaar heeft Bergler bewezen hiertoe goed in staat te zijn en is dus van toegevoegde waarde voor Kennisnet.

Stichting Kennisnet is de publieke ict-partner voor het onderwijs. Kennisnet voorziet het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs van onafhankelijk advies over de inzet en implementatie van ict. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert Kennisnet een landelijke ict-basisinfrastructuur en stelt haar kennis beschikbaar aan onderwijsprofessionals, zodat scholen de juiste keuzes kunnen maken voor ict en hun onderwijs. Ook biedt Kennisnet online platforms aan waarop digitaal leermateriaal centraal toegankelijk is. Met deze activiteiten stelt Kennisnet bestuurders, managers en leraren in staat om met ict het verschil te maken. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs.

Wij kijken met trots en vertrouwen uit naar het continueren van de samenwerking met Kennisnet.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Jan-Willem Maas, salesmanager, via 06-51868629

blank

berglerStichting Kennisnet kiest wederom voor Bergler Flex Solutions
Lees meer

Dienst Justitiële Inrichtingen kiest ook voor Bergler, Caesar en Pimarox

Dienst Justitiële Inrichtingen kiest ook voor Bergler, Caesar en Pimarox

Persbericht, 4 juli 2019

Na Defensie en de Vreemdelingen keten wint de succesvolle combinatie Bergler, Caesar en Pimarox nu ook de aanbesteding voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
“Weer een groot succes voor onze combinatie” zegt Rob Wessels van Bergler in een reactie op het goede nieuws. “DJI heeft zes partijen geselecteerd voor het inzetten van kwalitatief goede ICT-medewerkers tegen een marktconform tarief. Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen is het belangrijk dat leveranciers een hoge aanbiedingsbetrouwbaarheid garanderen. Wij zien deze samenwerking, gezien onze eerdere ervaringen, met het volste vertrouwen tegemoet.

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Dit doet zij door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Ook biedt DJI de aan haar zorg toevertrouwde personen een kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Wij zijn trots dat wij aan deze missie een positieve bijdrage kunnen leveren.”

Het nieuwe contract gaat op 15 augustus 2019 in voor een periode van maximaal vier jaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Jan-Willem Maas, salesmanager, via 06-51868629

berglerDienst Justitiële Inrichtingen kiest ook voor Bergler, Caesar en Pimarox
Lees meer

Bergler ontvangt (wederom) SNA-keurmerk

De registratie van Bergler Nederland B.V. in het Register Normering Arbeid is opnieuw gecontinueerd.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

blankDe ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Het certificaat is hier te bekijken en hier te downloaden.

berglerBergler ontvangt (wederom) SNA-keurmerk
Lees meer

Overheid spreekt vertrouwen uit in samenwerkende ICT-dienstverleners.

Overheid spreekt vertrouwen uit in samenwerkende ICT-dienstverleners.

IND, DT&V EN COA IN ZEE MET COMBINATIE BERGLER, CAESAR EN PIMAROX

De vlag hangt uit bij de drie ICT-dienstverleners Bergler, Caesar en Pimarox. Na eerdere winst bij een aanbesteding van het ministerie van Defensie, heeft de combinatie voor de tweede keer in successie een tender van de overheid in de wacht gesleept. De opdracht betreft de levering van flexibele ICT-professionals voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De raamovereenkomst gaat in op 1 april 2019 en heeft een looptijd van 48 maanden. De gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde bedraagt 32 miljoen euro.

Bergler, Caesar en Pimarox vormen samen een ijzersterke combinatie met een omvangrijk netwerk van ICT-professionals. Dit netwerk is een belangrijke toegevoegde waarde voor de drie opdrachtgevers. Op de achtergrond heeft de ICT-combinatie ook nog een aantal specialisten gemobiliseerd om schaarse expertisegebieden in te vullen.
Het uitgangspunt van de samenwerking, is de opdrachtgevers met een proactieve klantbenadering de beste expertise over de volle breedte van het ICT landschap te leveren.

Vruchtbare samenwerking
De drie winnende partners bedanken IND, DT&V en het COA voor de gunning en kijken uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking. Het vertrouwen in de opdrachtgevers en het samenwerkingsverband is groot. “Wij zijn ervan overtuigd dat het ons lukt om IND, DT&V en COA de komende vier jaar optimaal te ontzorgen. Dat gaan we doen door de beste ICT-professionals in te zetten”, voorspellen de drie partners eensgezind.

blankOver Caesar:
De Caesar Groep staat voor innovatieve en resultaatgerichte IT om samen met opdrachtgevers ambities te realiseren. Caesar wil de beste partij zijn voor het aangaan en uitnutten van meerjarige overeenkomsten voor levering van tijdelijke ICT-professionals door schaalbaar, leveringsbetrouwbaar en concurrerend te voorzien in de wisselende capaciteitsbehoefte.

blankOver Bergler:
Over Bergler: Niet zoeken, maar vinden. Dat doet Bergler Flex Solutions. Aan beide kanten van de tafel, voor opdrachtgever en freelancer. Meer dan 35 jaar ervaring in de flexibele invulling van werkplekken in de ICT.

blankOver Pimarox:
Over Pimarox: Pimarox is sinds 1997 actief op de ICT-markt en levert ICT-diensten op het gebied van infrastructuur, beheer, systeem- en applicatiespecialismen en projectmanagement aan de grootzakelijke markt. Pimarox gelooft in vakmanschap: onze mensen bepalen onze kwaliteit. De diepgaande kennis van onze infrastructuurspecialisten maakt Pimarox tot een ijzersterke speler in de markt.

Voor meer informatie:
Jan-Willem Maas, Bergler: 076 572 02 00 (jmaas@bergler.nl)

berglerOverheid spreekt vertrouwen uit in samenwerkende ICT-dienstverleners.
Lees meer

Continuous delivery en DevOps

Continuous delivery en DevOps

Presentaties en video-impressies
Op 13 november jongstleden organiseerde het Bergler Competence Center het event rondom Continuous delivery en Dev Ops. Continuous delivery is een softwareontwikkelmethode die gericht is op ideeën zo snel en efficiënt mogelijk in productie te krijgen. Hierdoor kunnen businessaannames snel bij de klant worden gevalideerd om zo op een kortcyclische wijze een product vorm te geven. Functionaliteit en ideeën kunnen op deze manier de consument vele malen sneller bereiken dan gebruikelijk is bij de oude watervalmethode. Het continuousdeliveryproces richt zich op het sturen van een continue stroom van nieuwe features naar productie en stapt daarmee in feite af van de oude ‘releasegedachte’.

Het is een beproefde methode, DevOps. Bergler hanteert de werkwijze voor de bouw van nieuwe applicaties. Geen overgave, maar vertrouwen. DevOps teams nemen de volledige verantwoording over de ontwikkeling en beheer van de applicatie.

Drie sprekers zorgden voor een geslaagde avond. De presentaties alsmede de video-impressies kunt u hieronder bekijken.

Agenda 2019 is bekend!

Wil jij ook eens een event van het Bergler Competence Center bijwonen? Dat kan! De agenda voor 2019 is inmiddels gepubliceerd.
Bekijk het overzicht en hou onze website in de gaten!

berglerContinuous delivery en DevOps
Lees meer

Gecertificeerd inhuurconsultant

Gecertificeerd inhuurconsultant

Bergler recruiter Silvano is ‘gecertificeerd inhuurconsultant’. Inhuurconsultant is een relatief nieuw beroep en dankzij branchevereniging Bovib is er nu een opleiding voor. Waarom is zo’n opleiding nodig en wat leer je?

Twaalf inhuurconsultants, waaronder onze eigen recruiter Silvano Fluit, behaalden eind oktober hun certificaten. Als het aan Bovib ligt, worden dat er snel nog veel meer.
“De functie Inhuurconsultant is vrij nieuw. Het is iemand die binnen een organisatie de regie heeft over het inhuurproces. Het is een rol waarbij communicatie enorm belangrijk is. Jij moet zorgen dat opdrachtgever en leverancier blij zijn.”

Standaard voor de beroepsgroep
De opleiding moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. Bovib: “De opleiding moet bijdragen aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en natuurlijk verbetering van kwaliteit van dienstverlening.
Het uitbesteden van het inhuurproces leidt vaak in het begin tot weerstand. “Over het algemeen kun je zeggen dat de manager die inhuurt, daar vaak niet op zit te wachten. Hij heeft een eigen netwerk van leveranciers en zzp’ers. Die negatieve gevoelens moet je zien weg te nemen. Het helpt dan als je rol duidelijk is en je zaken met argumenten met kennis kunt onderbouwen.”

blank“De twaalf deelnemers komen uit de organisaties van Bovib-leden. De opleiding is voor elk niveau nuttig. Binnen het theoretisch kader verbreed je je kennis, de overige dagen werk je aan de vaardigheden rondom jouw positie. Daarnaast is ons doel om ook vooral van elkaar te leren.”

De achtergronden van de inhuurconsultants verschillen van elkaar. De een komt van een uitzendbureau, de ander werkte op een HR afdeling en zo ook een bij een vms-leverancier.

Het vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 begint de tweede opleiding. De opleiding is opgesplitst in drie dagen. Dag één is het theoretisch kader en gaat over procesinrichting, wet- en regelgeving en inzicht in het speelveld van de inhuurconsultant. De tweede dag staat in het teken van verander- en stakeholdermanagement, de laatste dag draait om persoonlijke vaardigheden. Het is een mix van theorie en praktijkcases.

Het streven van Bovib is ieder kwartaal een opleiding te organiseren. De driedaagse training is nu alleen nog voor leden van de branchevereniging. Mogelijk is de opleiding in de toekomst ook beschikbaar voor niet-leden en opdrachtgevers.

Bron: ZIPconomy

berglerGecertificeerd inhuurconsultant
Lees meer

Caesar, Bergler en Pimarox winnen de aanbesteding van het ministerie

Caesar, Bergler en Pimarox winnen de aanbesteding van het ministerie

Wij zijn zeer verheugd dat wij als combinatie van drie elkaar aanvullende ICT-dienstverleners de aanbesteding van het ministerie van Defensie mede gegund hebben gekregen voor de tijdelijke inhuur van ICT-professionals. De overeenkomst hiervoor is op 25 oktober getekend en gaat in op 1 november 2018. Ons speciaal ingerichte accountteam zal in nauwe afstemming met het ministerie van Defensie op een zo effectief mogelijke wijze haar behoefte aan tijdelijk ICT personeel invullen.

berglerCaesar, Bergler en Pimarox winnen de aanbesteding van het ministerie
Lees meer

Geslaagde sportclinic voor Stichting Pater Poels

Geslaagde sportclinic voor Stichting Pater Poels

De medewerkers van VECOZO zetten zich elk jaar in voor een goed doel. Dit jaar kozen zij voor de Tilburgse Stichting Pater Poels. En Bergler deed actief mee!

Rugby, jeu de boules en bbq
Het bedrag is grotendeels opgehaald door de jaarlijkse sportclinic. Dit event werd op woensdag 24 mei gehouden bij Rugby Club Tilburg. Ruim 100 mensen kwamen erop af: medewerkers en relaties van VECOZO. Hulya Poels was namens de Stichting aanwezig en sprak een dankwoord uit. De Stichting ontvangt geen subsidies en is blij met de (financiële) hulp. Deelnemers deden fanatiek mee aan een rugbywedstrijd of een spelletje jeu de boules. Alle inspanning werd daarna beloond met een goed verzorgde bbq.

Gezellig samenzijn
VECOZO-productmanager Frank Ooms kijkt namens de organisatie terug op een geslaagde avond: “We zien dit event inmiddels als een jaarlijks traditie. Het is een gezellig samenzijn op een prachtige locatie. Elk jaar is de opkomst prima. Een speciaal dankwoord voor onze sponsoren waaronder de Bergler Groep. Dank voor jullie bijdrage en enthousiasme. Wij zijn dankzij jullie goed op weg met onze inzamelactie voor Stichting Pater Poels.”

berglerGeslaagde sportclinic voor Stichting Pater Poels
Lees meer

Bergler Software Solutions is Gold Partner van Techorama 2018

Bergler Software Solutions is Gold Partner van Techorama 2018

Techorama, het event voor de Microsoft developer, komt naar Nederland. Op 2 en 3 oktober 2018 vindt namelijk de eerste editie plaats van deze conferentie voor developers en data professionals.  Na ondertussen al 5 succesvolle edities in België waar in 2018 meer dan 1500 attendees zullen aanwezig zijn, komt het event nu ook naar Nederland. Deze eerste editie zal plaats vinden in Cinemec Ede waar je als attendee kan genieten van technische sessies in de luxe van een cinema zetel.

Op Techorama zal de aandacht onder meer uitgaan naar onderwerpen als Visual Studio, JavaScript, Azure, DevOps, SQL Server, IOT, Angular, Xamarin, React, Cognitive Services en nog veel meer. Ondertussen werd ook al een lijst van zo’n 60 sessies bekend gemaakt. In de komende weken komen er nog enkele tientallen bij.

Techorama heeft zich in België altijd gekenmerkt door de indrukwekkende lijst van nationale en internationale top sprekers. Ook voor deze eerste editie in Nederland zijn al heel wat ronkende namen bekend gemaakt. Onder andere Donovan Brown, Pete Brown, Bart de Smet, Shawn Wildermuth, Brent Ozar, Pinal Dave en David Ortinau komen langs. Bovendien zal niemand minder dan Scott Guthrie, Executive Vice President van Microsoft de opening keynote verzorgen.

blank

Ontmoet Bergler Software Solutions op Techorama 2018, graag tot ziens!
https://techorama.nl/partner/bergler/

Early-Bird tickets zijn te koop tot 15 juni: https://techorama.nl/tickets/

berglerBergler Software Solutions is Gold Partner van Techorama 2018
Lees meer