Hogeschool Inholland heeft onlangs de aanbesteding met betrekking tot de inhuur van IT Professionals gegund aan Bergler. Hogeschool Inholland is een nieuwe klant voor Bergler Flex Solutions die de dienstverlening exclusief en als enige leverancier zal gaan verzorgen. De nieuwe meerjarige raamovereenkomst gaat in op 1 september 2022.

Inholland is een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt Inholland brede, en voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs. Inholland bestaat uit faculteiten, lectoraten en diensten. Ruim 25.000 studenten uit meer dan 70 verschillende landen volgen op één van de vier vestigingen, een bachelor, een master of post-hbo-opleiding. Er werken ruim 2000 medewerkers.

Inholland heeft gekozen voor Bergler omdat we ervan overtuigd zijn een partner te hebben geselecteerd waarmee we de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen in onderwijsland het hoofd kunnen bieden.”
Derk Riesthuis
Projectmanager ICT Hogeschool Inholland, Stafafdeling InformatieVoorziening & Technologie (IVT)

Bergler Flex Solutions, onderdeel van Bergler Nederland, is partner voor begeleiden en beheersen van flexibele schil en specifiek externe ICT inhuur van professionals. Bergler Flex Solutions begeleidt, adviseert, implementeert of neemt de uitvoering van het sourcingproces over inzake IT Professionals. Bergler ziet voor zichzelf een rol weggelegd als matchmaker voor IT-talent met een focus op WO-HO Onderwijs en Overheid met meer dan 20 jaar ervaring in de bemiddeling van IT Professionals. Als 42 jaar jong familiebedrijf bieden zij nog het persoonlijk contact wat opdrachtgever en IT Professional verwachten.

Bergler Flex Solutions, de Liefhebbers van IT, kwam na een zorgvuldige procedure als winnaar uit de bus, en zij gaan voor Inholland per jaar tussen de 20 en 25 consultants verzorgen.

Wij zijn blij en trots dat onze geleverde prestaties en toegevoegde waarde in de onderwijs markt worden gewaardeerd en zien uit naar een succesvolle en persoonlijke samenwerking met Inholland.”
Erik Wiechers
Algemeen Directeur Bergler ICT

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Erik Wiechers, Algemeen Directeur, 076 – 572 02 00.