Never change a winning team: De Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam heeft Bergler Flex Solutions (wederom) de recente Europese aanbesteding Inhuur Tijdelijk ICT Personeel gegund.
De UvA/HvA en Bergler werken sinds 2011 samen. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 oktober aanstaande voor de duur van vier jaar.

De Universiteit van Amsterdam is sinds 1632 een inspiratie voor studenten, een voorhoedespeler in de internationale wetenschap en een partner in vernieuwing. Op verschillende locaties in Amsterdam werken en studeren 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi en 40.000 studenten samen.

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

Bergler Flex Solutions begeleidt, adviseert, implementeert of neemt de uitvoering van het inhuurproces over. Bergler ziet – als een van de drie preferred suppliers – voor zichzelf een rol weggelegd als (ISO 9001 voor inhuurprocessen) gecertificeerde bemiddelaar voor tijdelijke ICT-behoefte. Met meer dan 20 jaar ervaring in de bemiddeling van IT Professionals. Sourcing of contractmanagement: Precies in lijn met wat opdrachtgever en kandidaat verwachten.

Rob Wessels, directeur van Bergler: “Wij zijn blij en trots dat onze geleverde prestaties en toegevoegde waarde wordt gewaardeerd en zien uit naar een plezierige continuering van de samenwerking.”