Op donderdag 20 maart vond in Bunnik weer een thema-middag/seminar plaats welke dit keer geheel in het teken stond van Agile Software Development. Praktijkervaringen van Bergler, Vecozo, CAK en Parkmobile gaven een kijkje in haar organisaties waarbij praktijkvoorbeelden en boeiende handvatten de revue passeerden. Jurgen Appelo, schrijver van ‘Management 3.0’ vertelde de bijna 100 deelnemers aan de thema-middag over de manier waarop mensen samenwerken, de manier van leidinggeven en de manier waarop projecten vorm krijgen. Met een dergelijke grote opkomst kunnen wij, als organisator van het evenement, niet anders concluderen dat Agile inderdaad werkt: een prachtige opkomst in Bunnik.