Een groene ambitie: de Bergler Groep gelooft in duurzaamheid, niet alleen van onze software, maar ook voor de wereld om ons heen. Die duurzaamheid zit in het DNA van Bergler.

Om onze groene ambitie te bewerkstelligen hebben wij diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij is gebruik gemaakt van de diensten van de Climate Neutral Group (CNG): CO2-voetafdruk, CO2-management én van de compensatie projecten. Al in 2007 is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en hebben wij concrete doelen geformuleerd. Er is veel aandacht besteed aan de interne communicatie om alle medewerkers van de noodzaak tot verduurzaming te doordringen.

Inzicht

Wij wilden (en willen) inzicht krijgen (en houden) in onze CO2-uitstoot als eerste stap op weg naar verbetering. Een kleinere CO2-voetafdruk dus. Via Bergler werken meer dan 150 medewerkers die elke dag van huis naar hun werk reizen en omgekeerd. Aan de hand van de CO2 voetafdruk zijn aanbevelingen gedaan voor een duurzamer reisbeleid. Ook het energieverbruik op kantoor en het papierverbruik moesten in kaart worden gebracht. Hiervoor is CO2-management ingezet. Dit maakt deel uit van onze ISO 14001 certificering.

Reductie

De volledige CO2-uitstoot van de eigen Bergler-medewerkers is berekend en overzichtelijk in kaart gebracht door middel van de CO2-managementtool. Deze tool maakt duidelijk waar en waardoor het grootste deel van de CO2-uitstoot van een organisatie wordt veroorzaakt. Het inzicht dat de CO2-managementtool biedt, heeft er bij Bergler voor gezorgd dat er reductiemaatregelen succesvol konden worden ingevoerd en gemonitord.

Mobiliteit

Een deel van de medewerkers van Bergler reist voor zakelijke doeleinden onder andere met de auto en de trein. Het autogebruik van Bergler had een groot aandeel in onze de CO2-uitstoot. Dit was bijna 99% van onze CO2 uitstoot. Er is een project gestart om elektrisch rijden te bevorderen. De CO2-voetafdruk voor de auto is sinds 2008 met 48% verminderd, van 175 gram naar 92 gram per auto.

Compenseren

De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in een Gold Standard project via CNG. Bergler heeft gekozen voor het Paradigm project: hout-ovens in Kenia, een biogasproject en windmolens in Turkije.  Naast de voordelen voor het klimaat draagt het project ook bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking in de regio. Sinds 2008 hebben wij op deze wijze 1973 ton CO2 gecompenseerd. En daar zijn wij best trots op.