Grote aanbesteding voor inhuur ministerie van Justitie en Veiligheid gegund aan o.a. Bergler ICT.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft een grote aanbesteding voor inhuur van ict-professionals afgerond met een geraamde maximale waarde van ruim 120 miljoen euro. De combinatie van Bergler ICT, Caesar Accounts en VX Company Software Development zijn als trotse winnaars uit de bus gekomen.

Diverse onderdelen van het ministerie van J&V gaan gebruikmaken van de nieuwe ‘Raamovereenkomst voor het tijdelijk ter beschikking krijgen van ict-professionals’. Het gaat om: de Raad van de Kinderbescherming, het Nederlands Forensisch Instituut, de Justitiële Informatiedienst, Justis, het Openbaar Ministerie, de Reclassering Nederland, de Hoge Raad der Nederlanden, het Bestuursdepartement J&V, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, de Stichting Slachtofferhulp Nederland en het zelfstandig bestuursorgaan de Kansspelautoriteit

De nieuwe raamovereenkomsten gaan per 1 oktober van kracht. De contracten hebben een maximale looptijd van vier jaar en een geraamde maximale omvang van 120 miljoen euro.

Voor dit perceel (‘Inhuur ict-professionals’) zijn zes raamcontractanten geselecteerd, waaronder de combinatie Bergler ICT, Caesar Accounts en VX Company Software Development.