Dinsdag 2 februari is in de Eerste Kamer de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Staatssecretaris Wiebes heeft om dit voor elkaar te krijgen nog wel een aantal zaken moeten toezeggen / aanpassen. Namelijk dat de wet een maand later wordt ingevoerd, op 1 mei 2016 en dat de periode van implementatie verruimd is tot 12 maanden. Definitieve invoering is dus uiterlijk per 1 mei 2017.

Wat is het doel van de wet?
Het doel van de wet is om meer grip te krijgen op flexibele arbeid door zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en het fenomeen schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk terug te dringen. Dit bereikt de wetgever door de verantwoordelijkheid niet alleen bij de ZZP’er te leggen, maar ook bij de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat volgens de staatssecretaris de dynamiek dat de branche zelf regulerend wordt en dat, niet zoals nu, het ondoenlijk is voor de belastingdienst om goede controles uit te voeren.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
De belangrijkste in het oog springende verandering is dat de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) verdwijnt en dat daarvoor in de plaats per opdracht een overeenkomst gesloten dient te worden tussen de ZZP’er en opdrachtgever die vooraf goedgekeurd moet zijn door de belastingdienst. Dit betekent dat er geen volledige vrijwaring vooraf meer is voor de opdrachtgever en ZZP’er. Omdat het vooraf goedkeuren van elke overeenkomst een onwerkbare situatie op zou leveren is ervoor gekozen om de mogelijkheid te bieden om te gaan werken met modelovereenkomsten of sectorovereenkomsten. Dit zijn door de belastingdienst vooraf goedgekeurde overeenkomsten. Generieke varianten worden voor een deel ook gepubliceerd op de website van de belastingdienst. In deze overeenkomsten wordt geregeld dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat er geen sprake is van een fictief dienstverband.

Wat verandert er niet?
Op zich verandert er door deze wet niets in het feit dat een ZZP’er moet aantonen dat hij echt een ondernemer is die geen arbeidsovereenkomst heeft met zijn opdrachtgever. Dat is nu ook al het geval. Het grote verschil zit hem erin dat er waarschijnlijk beter op gestuurd gaat worden. Immers een opdrachtgever loopt nu, anders dan in de vorige situatie, ook risico als vooraf ingeschat kan worden of als achteraf blijkt dat de ingezette professional eigenlijk niet aangemerkt kan worden als zelfstandige.

Modelovereenkomsten
Bergler Flex Solutions heeft via de brancheorganisatie BOVIB inmiddels modelovereenkomsten ter goedkeuring gestuurd aan de belastingdienst. Dit zijn modelovereenkomsten voor tussenkomst, zowel tussen de opdrachtgever en Bergler , als tussen de ZZP’er en Bergler. Deze is nog niet goedgekeurd, maar zodra dat het geval is worden onze relaties daarvan op de hoogte gebracht.

Wat kan Bergler Flex Solutions betekenen voor opdrachtgevers?
Wat bedrijven nu te doen staat is dat zij kijken of deze nieuwe wet implicaties heeft voor hun bedrijfsvoering. Er dient antwoord gegeven te worden op vragen als, huren wij ZZP’ers in? Hoeveel zijn dat er? Wat is hun relatie tot onze organisatie? Welke opdracht voeren zij nu uit? Is er eigenlijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst? Hoeveel risico lopen wij? Kunnen wij uit de voeten met de door de belastingdienst geleverde model- of sectorovereenkomsten? Etc.
Naast het gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten, worden op dit moment de processen voor beheersmaatregelen ingeregeld. Deze dienen voor een goede toetsing vooraf, alsmede een controle gedurende een inzet en bij beëindiging daarvan. Deze beheersmaatregelen zijn minstens zo belangrijk als een goede overeenkomst tussen partijen.

Als Intermediair kan Bergler Flex Solutions voor u een risico analyse maken en u als geen ander ondersteunen bij de verdere implementatie van deze veranderingen. U kunt bovendien gebruik maken van de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Zodra u via ons een ZZP’er inhuurt, kunt u ervan uitgaan dat alles in het werk gesteld wordt om risico’s uit te sluiten. Dat doen wij door gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten en een goede toetsing en controle van de ingehuurde zelfstandig professional.

Wat kan Bergler Flex Solutions betekenen voor ZZP-ers?
Voor ZZP-ers biedt Bergler Fex Solutions advies bij aanvang van een nieuwe opdracht over de wijze waarop deze het best ingevuld kan worden. Daarnaast adviseren wij ZZP-ers over de wijze waarop zij in hun specifieke geval het beste kunnen acteren op deze wijzigingen.