Het klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar we komen ze dagelijks tegen: klanten die er ineens achter komen dat ze een ISV zijn, een Independent Software Vendor. Je ziet dan dat ze jarenlang hebben geïnvesteerd in kleine software teams en in verbeteringen en dat is zó gegroeid dat ze bijna van nature een softwarebedrijf geworden zijn. En wanneer daar dan geen goede strategie aan ten grondslag ligt, dan is er serieus werk aan de winkel.

Softwarehuis of niet?

Juist in zo’n geval kom je er niet onderuit om na te denken over wat voor product je nu eigenlijk biedt en hoe je dat in de markt wilt zetten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat elk bedrijf inmiddels een softwarebedrijf is: maar bij het type bedrijven waar we op doelen is software zo’n wezenlijk onderdeel van het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen, dat het (h)erkennen dat je eigenlijk een softwarehuis bent geworden essentieel is om gezond de toekomst in te gaan.

Praktijkvoorbeelden: waar komt je omzet vandaan?

Zo zie je voorbeelden van bedrijven, neem bijvoorbeeld een opleider of een trainingsbureau, die allerlei systemen ontwerpen, zoals bijvoorbeeld een LMS (een Leer Management Systeem). Wanneer de tijd voortschrijdt, dan kan het zomaar zijn dat dit soort systemen omgeturnd worden tot e-learning systemen. Binnen dit soort bedrijven zie je vaak slepende discussies over wat voor type bedrijf men nu eigenlijk is: een digitaal georiënteerde opleider/trainer óf een softwarebedrijf. In de praktijk is het antwoord snel gegeven: wanneer het leeuwendeel van de omzet uit de verkoop van software producten komt, dan ben je dús een softwarebedrijf.

Zorg voor een goed doordachte strategie

Wanneer je, zoals in bovenstaand voorbeeld, géén goed doordachte strategie hebt, dan is de kans dat er over 10 jaar nog altijd succesvol een product wordt geleverd relatief klein. Tegelijkertijd zien we dat succesvolle bedrijven inmiddels vaak ruim 10 jaar software ontwikkeling met zich meedragen en toe zijn aan de eerste grote vernieuwingsslag om hun platform weer aan de laatste eisen te laten voldoen.

Eerste grote softwarevernieuwing risico voor bedrijven

En juist die eerste grote softwarevernieuwing is een belangrijk risico voor dit soort bedrijven. Dat is vaak een kritisch punt in hun bestaan: als ze hier de boot missen dan wordt het lastig om de opgedane achterstand überhaupt nog in te halen. Bedrijven die juist wel in staat zijn om dit goed op te pakken kunnen er daarentegen vaak weer jaren tegenaan. Ook in deze uitdagende markt waarin gekwalificeerd personeel moeilijk te vinden is en de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Moraal van het verhaal

Onze boodschap? Steek je kop niet in het zand, maar ben en blijf scherp op wat er gebeurt. Zodat je, ook in deze markt waarin de productlevenscycli steeds korter worden, relevant blijft. Een goede start is om je op te geven voor de Managers Inspiratie Sessie die we regelmatig organiseren.

En download alvast gratis onze TechRadar. Hierin geven we onze visie op trends en ontwikkelingen waarvan wij geloven dat ze belangrijk zijn. Overzichtelijk ingedeeld in zaken die voor elk team van belang zijn, onderwerpen om je verder in te verdiepen en alerts voor technieken die uitgefaseerd worden. Heb je er vragen over? Meld je dan even, we zijn er voor je.