De Scrum Master van een team houdt zich onder andere bezig met het welzijn en functioneren van het ontwikkelteam. Welke signalen moet je herkennen en waarom zijn deze belangrijk? Mijn ervaring in de rol van Scrum Master gebruik ik om deze vraag via dit blog artikel te beantwoorden.

Patrick Lencioni heeft een boek geschreven over de “5 dysfunctions of a team”. In de stijl van De Phoenix Project beschrijft hij een fictief team in Silicon Valley die onvoldoende presteert. Het boek hanteert de volgende stoornissen in het gedrag van het team:

  • Ontbreken van vertrouwen tussen de teamleden
  • Bang om conflicten aan te gaan
  • Ontbreken van motivatie
  • Ontwijken van verantwoordelijkheid
  • Onvoldoende aandacht voor resultaat

Het is de taak voor de Scrum Master of coach om dit gedrag te herkennen. Daarover gaat dit blog artikel.

Waarom leidt dit gedrag tot het falen van Agile & Scrum toepassingen in organisaties. Veel organisaties komen namelijk in de verleiding om het raamwerk van Scrum en het Agile denken de schuld te geven bij het ontbreken van resultaat. Eigenlijk moet de oorzaak worden gezocht in de basale principes van teamwork en menselijke interacties.

Het agile gedachtengoed is gebaseerd op de volgende principes:

  • Inspectie, de opgeleverde software is altijd de interpretatie van het ontwikkelteam van de verzameling van user story’s. Interpretaties zijn aannames deze moeten altijd worden gevalideerd. Bij softwareprojecten wordt dit gedaan door het testen van de oplevering op verschillende niveaus van detail (unit testen, integratie testen, acceptatie testen, etc.)
  • Aanpassing, het resultaat van de inspectie moet worden toegepast op het product in ontwikkeling. Het gaat hierbij niet alleen om het verhelpen van bevindingen, maar ook over het ontwikkelproces. Veranderen is dus nodig om het product te verbeteren en de snelheid van het beschikbaar krijgen ervan te optimaliseren
  • Transparantie, het ontwikkelteam moet altijd de voortgang van de ontwikkeling kunnen presenteren aan de stakeholders. Hierdoor worden verwachtingen uitgewisseld, verrassingen voorkomen en oplossingen voor leerpunten zichtbaar gemaakt

Het beantwoorden van de vraag waarom stoornissen een bedreiging zijn voor een succesvolle toepassing van agile gedachtengoed doe ik middels de introductie van de “Agile stoornis matrix”.


Tabel 1: Bedreigingen van stoornissen op de pijlers van Agile werken en denken

Het doel van de bovenstaande tabel is om inspiratie te geven voor herkenning van gedrag en gebeurtenissen in het veld en het gevolg daarvan op agile werken en denken. Ongetwijfeld zijn er meer voorbeelden te bedenken. Graag verneem ik de reacties hierop. Ook sta ik open voor constructieve feedback over dit onderwerp en de inhoud van dit artikel.

Bron: The Great Scrum Master by Zuzana Sochova
Bron: The 5 dysfunctions of a team by Patrick Lencioni

Auteur: Arjen Kraak, Bergler Competence Center © 2019