Als je op de hoogte bent van de ontwikkelingen van .NET (Core), dan weet je waarschijnlijk dat Microsoft geen WCF-projecten meer ondersteunt. Tegelijkertijd zijn gRPC projecten toegevoegd aan het portfolio van serviceoplossingen. Maar wat is gRPC, hoe verhoudt deze technologie zich tot OpenAPI of GraphQL en wanneer zou je gRPC inzetten? Op deze vragen wil ik in deze blogpost ingaan.

API driven development in een breder perspectief

Voordat ik de details in duik van de verschillende serviceprotocollen, wil ik stilstaan bij het waarom van deze ontwikkeling. Toen ik twintig jaar geleden begon met softwareontwikkeling, was het redelijk standaard dat applicaties als monoliet werden gebouwd. Dit model was eenvoudig en bestond vaak uit een client applicatie met een database. Naarmate applicaties groter en complexer werden, ontstond de wens om de monoliet op te splitsen in kleinere blokken. Een oplossingsrichting om hiermee om te gaan, was de Service Oriented Architecture. Binnen de Microsoft stack betekende dat meestal applicaties die opgebouwd waren uit WCF-services. Daarnaast kon je met deze services relatief eenvoudig externe partners aansluiten op je applicatie landschap. Nadeel is dat het gebruikte SOAP protocol log en relatief traag is. Met de opkomst van webapplicaties en apps werd in rap tempo overgestapt op WebAPI’s. De meeste van deze API’s voldoen aan de OpenAPI standaarden en implementeren in meer of mindere mate de principes van een RESTful api.

Risico van de populariteit van WebAPI’s is in lijn met de uitspraak: als je alleen een hamer hebt, ziet elk probleem er als een spijker uit.

De laatste jaren zijn er naast de bekende OpenAPI standaarden nieuwe standaarden uitgekomen die elk hun eigen probleemgebied oplossen. Door de juiste techniek in te zetten op de juiste plek, maak je een betere softwareoplossing.

OpenAPI versus graphQL versus gRPC

Naast de populaire OpenAPI standaard, zijn momenteel graphQL en gRPC opkomende alternatieven. GraphQL is vooral krachtig wanneer je de client meer specifiek data wilt laten opvragen. Het is een mooie techniek waarmee aan de hand van een schemadefinitie de client specifiek gegevens op kan vragen bij een enkel query endpoint. GraphQL ondersteunt ook mutaties waardoor je snel een rijke client kunt bouwen. De gRPC standaard is ontwikkeld om snelle en directe communicatie tussen (micro)services op te zetten. Het binaire formaat maakt de communicatie effectief en de protobuffer contracten maken het een platformonafhankelijke oplossing.

Wat is gRPC

RPC of Remote Procedure Calls zijn een van de oudste manieren om API-communicatie op te zetten. De Google implementatie ervan is een nieuwe techniek om op uniforme manier machine to machine communicatie mogelijk te maken. De basis van een gRPC service is de servicedefinitie die in een protocol buffer file is opgesteld:

De definitie in deze proto file bepaalt hoe zowel de client als de server opgebouwd worden en vormt het contract tussen beide partijen. De gebruikte taal is goed gedocumenteerd door Google.

Op basis van de proto file zal Visual Studio alle benodigde code genereren om een server of client te maken. De implementatie van de code bepaal je zelf, door de gegenereerde base classes te implementeren:

Ook de client wordt automatisch gegenereerd op basis van de proto file:

Voorwaarden om gRPC te gebruiken

Een gRPC service draait alleen over http/2 met TLS. Wanneer je de native Kestrel server gebruikt binnen .NET, heb je standaard support voor http/2. Binnen IIS moet je extra werk doen om gRPC te kunnen hosten: zie hiervoor de Microsoft documentatie.

Belangrijkste voordelen van gRPC

  • Bijzonder lage latency
  • Optimaal om in een distributed systeem (micro)services met elkaar te laten communiceren
  • Breed ingezet door onder andere Netflix, Cloudfare, Google en Docker
  • Ondersteunt bi-directionele streaming

Wanneer gebruik je gRPC

Vrijwel alle implementaties van gRPC zijn bedoeld voor interne snelle communicatie in een distributed systeem. Een gRPC implementatie maakt het mogelijk dat twee services met elkaar communiceren met dezelfde eenvoud als wanneer ze een interne methode aan zouden roepen. Wanneer je gRPC services publiek toegankelijk wilt maken, zul je na moeten denken over de beveiliging. Een gRPC service ondersteunt token based security, maar je zult in dit geval zowel op de client als op de server extra code moeten schrijven. Een gRPC service is niet geschikt voor communicatie met web clients. Er zijn wel initiatieven op dit gebied met gRPC web, maar dat lijkt op zoeken van een oplossing voor een niet‑bestaand probleem omdat juist voor weboplossingen OpenAPI standaarden heel goed werken.

Kennismaken met gRPC

Er is goede documentatie beschikbaar over het implementeren van gRPC in .NET. De documentatie van Microsoft is een prima startpunt om je eerste eigen service op te zetten:

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/grpc/grpc-start?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio

Daarnaast is de documentatie voor het maken van de proto file goed beschreven:

https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/overview

© Auteur: Menno Jongerius © 2021 Bergler Competence Center

Volg ook ons webinar over gRPC op 5 oktober aanstaande! Meer informatie en gratis aanmelden >>>

Lees ook…

[/vc_column_text][recent_posts style=”list” columns=”1″ cat=”weblog”][/vc_column][/vc_row]