Aanvragen

Recordmanager – Den Haag

Uit het rapport blijkt verder dat niet voldaan kan worden aan de wettelijke normen. Een onderdeel hiervan is

de achterstand in de vernietiging van analoge en digitale dossiers die in de loop der jaren is ontstaan. Om

dit op te lossen zijn er Plannen van Aanpak opgesteld voor vernietiging van analoge dossiers, digitale

dossiers en een Beheerplan voor de semi-statische archiefruimte.

Anita van EgmondRecordmanager – Den Haag
Lees meer

Cognos Ontwikkelaar – ROTTERDAM

Als ontwikkelaar informatievoorziening bij het business intelligence team realiseer je rapportages en dashboards met behulp van de rapportagetool Cognos. Je bouwt nieuwe rapportages op basis van de aangeleverde specificaties of past bestaande rapportages aan. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert pro-actief over oplossingen. Je verplaatst je in de eindgebruiker en vraagt je altijd af of jouw oplossing ook voor de medewerkers die ermee moeten werken logisch en efficiënt is. Je wordt functioneel aangestuurd door de senior medewerkers van de afdeling.

Anita van EgmondCognos Ontwikkelaar – ROTTERDAM
Lees meer

Functioneel Beheerder Canvas – AMSTERDAM

Voor het beheer van het Learning Management System Canvas, zijn wij op zoek naar een ervaren functioneel beheerder met kennis van onderwijsprocessen en bij voorkeur kennis van Canvas.


Taken:

• Adequaat afhandelen van wijzigingsverzoeken en incidentmeldingen;

• Bewaken van het gebruik van de Canvas, signaleren van onregelmatigheden en helpen deze op te lossen;

• Adviseren en instrueren van gebruikers over het gebruik van Canvas;

• Zorgen voor een goede overlegstructuur met key-users;

• Inventariseren van gebruikersbehoeften;

• Verzorgen van het functioneel testen van nieuwe releases en het ontwikkelen en coördineren en uitvoeren van deze testen;

• Zorgen voor adequate testdocumentatie;

• Schrijven van gebruikershandleidingen.

Anita van EgmondFunctioneel Beheerder Canvas – AMSTERDAM
Lees meer

Citrix Beheerder – NIJMEGEN

ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van gemeenten binnen Rijk van Nijmegen. ICT-Rijk van Nijmegen gaat 7 deelnemende gemeenten op het brede ICT-gebied ondersteunen bij het (digitale) transitieproces dat de gemeentelijke overheid de komende jaren moet gaan doormaken.

Het beheerdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren.

Anita van EgmondCitrix Beheerder – NIJMEGEN
Lees meer