Aanvragen

Junior Siebel Configurator – ‘s-Gravenhage

Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.

Dorris van DuijnJunior Siebel Configurator – ‘s-Gravenhage
Lees meer

Contractmanager Spitsmijden en MaaS – Utrecht

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Anita van EgmondContractmanager Spitsmijden en MaaS – Utrecht
Lees meer

Big Data Specialist – Maasland/Utrecht 50/50

Het project OMIS (Operationeel Management Informatie Systeem) Mid Life Update heeft als doel om het systeem OMIS grootschalig aan te passen, door deze o.a. te voorzien van een moderne web front-end en aan te sluiten op het Defensie ERP en andere systemen.
Het project is gestart in juli 2018 en zal tot 2021 lopen.

We zoeken een BIG data specialist die voor dit project de in OMIS verzamelde data beter inzichtelijk gaat maken. Hiervoor moet een (big) data analyse omgeving ingericht worden waar nieuwe rapportagemogelijkheden kunnen worden beproefd.

Activiteiten:
– Schrijven van een plan voor opzetten van een BI/BIG data omgeving t.b.v. de CLSK;
– Analyseren van behoefte van de business t.b.v. Proof of Concept (POC);
– Uitvoeren van een POC.

Anita van EgmondBig Data Specialist – Maasland/Utrecht 50/50
Lees meer