Milieuvoetafdruk

In het kader van onze ISO-14001 certificering maakt Bergler jaarlijks haar milieuvoetafdruk inzichtelijk.
In 2020 realiseerden wij een CO2 uitstoot die 43% lager was dan de CO2 uitstoot in 2019.

Uiteraard is dit mede ingegeven door COVID, het thuiswerken en het digitaal vergaderen. Wij verwachten in 2021 ruim onder het niveau van 2019 te blijven.

Onze duurzaamheidsreis richting 2024 heeft als eindbestemming: geen negatieve voetafdruk meer. Een belangrijke stap hierin is dat wij enerzijds het aantal vervoersbewegingen te beperken en anderzijds ons wagenpark grondig onder handen nemen. Door het aantal auto’s terug te dringen, en het resterende wagenpark te vervangen door elektrische auto’s die geen CO2 uitstoten.

Ook verdere verlaging én vergroening van ons gasgebruik draagt aan onze doelstelling bij.

CO2-berekening 2019 en 2020 van Bergler Nederland

In het kader van onze ISO 14001 normering maken wij al sinds 2009 jaarlijks een berekening van onze CO2-uitstoot. Deze compenseren wij volledig.