Duurzaamheidsbeleid van Bergler ICT

Bergler heeft een duurzaamheidsreis naar 2025 uitgestippeld met een glasheldere eindbestemming: de beste IT (Flex) oplossingen bieden, zónder belasting van het milieu.
Onze missie is kort, maar brengt veel met zich mee. Reductie van 70% van de CO2 uitstoot in 2025 (t.o.v. 2019) bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Duurzaamheid speelt een zeer belangrijke rol voor Bergler en de wijze waarop ze haar dienstverlening uitvoert.
Met duurzaam werken zetten we in op het verduurzamen van onze bedrijfsvoering.
Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij ook heel nadrukkelijk werken aan bewustwording bij onze medewerkers en kandidaten.
Want verduurzamen lukt pas echt in combinatie met gedragsverandering.

Bij Bergler betekent duurzame ontwikkeling het milieu verantwoord ondernemen en een gezonde ondernemingsgroei gepaard laten gaan met een open oog voor de belangen van en de verantwoordelijkheden met betrekking tot onze omgeving.
In dit verband erkennen wij de noodzaak tot het beschermen van het milieu en zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheden voor de huidige en toekomstige generaties.

Om dit te realiseren hebben we een milieusysteem opgezet dat voldoet aan de eisen van de ISO 14001:2015.
Hierbij houden we ons niet alleen aan de wet- & regelgeving maar we gaan ook een verbintenis aan om het milieu minder te belasten.
Deze verklaring strekt zich uit over en regardeert alle interne operaties en alle zakelijke activiteiten van Bergler.

We zijn ons bewust van de directe en indirecte impact van onze activiteiten op ons milieu en op onze leefomgeving.
Daarom hebben we ons zelf de volgende verplichtingen opgelegd:

Interne operaties
We streven ernaar om zo verantwoord en zuinig als mogelijk is om te gaan met energie, water, afval, mobiliteit en uitstoot van schadelijke stoffen.
Bij de aanschaf van producten willen we geleidelijk die zaken implementeren die een zo laag mogelijke milieubelasting kennen.

Zakelijke activiteiten
We streven ernaar om in onze activiteiten de belasting van het milieu te minimaliseren.

We richten ons op het ontwikkelen van diensten die, zo verantwoord als mogelijk is, omgaan met milieu- en omgevingsbelangen.
We omarmen vernieuwende ideeën en moedigen onze medewerkers aan om omgeving- en milieuvriendelijke zakelijke proposities voor onze klanten te ontwikkelen.
Bergler stimuleert thuiswerken of op het kantoor van Bergler, indien de reisafstand naar de opdrachtgever fors is. Wij stimuleren carpoolen en het gebruik van het openbaar vervoer.

Sinds 2020 wordt het (lease-)wagenpark vervangen door elektrische auto’s, waarbij de berijder een laadpaal thuis geïnstalleerd krijgt. Tevens zijn er laadpalen bij het kantoor van Bergler.

Wij hebben sinds 2009 een circulair afvalbeleid, hebben sinds 2019 een paperless office en zijn duurzaam in het geven van geschenken aan medewerkers en relaties.