Wij helpen veel independant software vendors (ISV) om hun software ontwikkeling meer toekomstbestendig te maken. De mate waarin je bedrijf effectief software ontwikkelt, hangt erg af van de fase waarin het bedrijf van de ISV zich bevindt. Een behoorlijk aantal bedrijven is al ver en werkt vanuit een duidelijke missie en visie voor hun bedrijf en bijbehorend aanbod. Zij weten wat ze willen bereiken en welke impact ze willen maken over een bepaalde periode. En dan niet alleen op technisch vlak. Men bekijkt ook welke problemen men precies voor een klant op wil lossen. Datgeen waar de klant ’s nachts wakker van ligt is het uitgangspunt van de product- of dienstontwikkeling.

IT is complex

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het is binnen de wereld van IT best een ingewikkeld verhaal om van idee tot implementatie te komen. En om continu te werken aan verbeteringen vanuit de (soms nog latente) klantbehoefte. Stapje voor stapje worden complexe processen ontrafeld en wordt een en ander steeds gedetailleerder ingevuld. In die werkwijze, en dus het succesvol zijn daarvan, daarin zien we veel verschillen.

Het belang van feedback

We komen bijvoorbeeld nog regelmatig bedrijven tegen die een lange lijst van taken afwerken. Dat klinkt misschien oké, maar wanneer ze vergeten om feedback te vragen en als gevolg daarvan niet bijsturen wordt effectief zijn een lastig verhaal. Uiteindelijk gaat effectief ontwikkelen van software heel erg over samenwerken en over het meenemen van alle partijen die in de keten aanwezig zijn. En dan niet alleen op de korte termijn, maar ook voor de lange termijn waarin besluiten genomen worden die passend zijn binnen de productstrategie. Men toetst dan continu of de te nemen besluiten ook daadwerkelijk passen binnen de missie en de visie. En dús of ze werkelijk wat toevoegen. Het blijkt in de praktijk voor veel organisaties nog best lastig te zijn om hetgeen dat op korte termijn urgent is, te verweven in de lange termijn doelen.

De 5 tips die bijdragen aan effectieve softwareontwikkeling

Samenvattend geven we je graag onderstaande tips mee. Ze helpen je stuk voor stuk om effectief met je softwareontwikkeling om te gaan. En dus relevant te blijven voor je klanten.

  1. Zet portfolio- en productmanagement op.
  2. Focus op effectiviteit en niet op efficiency.
  3. Focus op het maximaliseren van waarde en niet het minimaliseren van kosten.
  4. Zorg dat je weet “waarom” je iets doet.
  5. Zorg voor een gesloten feedback cyclus.

In een eerder geschreven blog hebben we bovenstaande 5 tips uitgewerkt tot praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. We nodigen je van harte uit om dat te doen. En heb je vragen? Neem dan vooral contact met ons op.