KSE is een leverancier van doseer- en weegsystemen, automatiserings-oplossingen en diensten voor producenten van poeders, granulaten en korrels in de diervoeder-industrie.
KSE wil graag de bestaande, in VB6 ontwikkelde, PROMAS-programmatuur omzetten naar een dotnet omgeving en bij voorkeur naar de C# programmeertaal. Een nieuwe applicatie is inmiddels in C# ontwikkeld.
De opdracht was in eerste instantie het onderzoeken of een conversie mogelijk is, en of er goede conversietools beschikbaar zijn om dit uit te voeren. Vervolgens is onderzocht in hoeverre de conversie met die tools uitgevoerd kan worden en wat er nog nodig is aan handmatige correcties en testen.

Om dit onderzoek mogelijk te maken heeft Bergler Software Solutions een conversie managementprogramma gemaakt die de conversieonderdelen uitvoert en de status van de conversie weergeeft.
Ook is het onderliggende VB6 applicatie-framework van KSE met COM en ADODB omgezet naar een dotnet/C# framework zonder COM en met ADO.net. Na het verder uitwerken van het framework en het opleiden, begeleiden en ondersteunen van het team wordt nu gewerkt aan specifieke opdrachten en ontwikkelen van nieuwe programmatuur. Een voorbeeld daarvan is het Container Transport Program (CTP), dit is een applicatie die het transporteren van containers binnen de fabriek volledig autonoom uitvoert. De applicatie bepaalt aan de hand van de configuratie van de fabriek en de door containers bezette units de beste vrije route voor de verplaatsing van de container. De verplaatsing over de units wordt door de applicatie indirect uitgevoerd en gevolgd.

Talen, Tools en Technieken
C# / .Net 4.5 / ADO.net,Visual Studio 2012 / OOP / Linq / Lambda expressions / WPF / Entity Framework