Ondanks dat de wereld door de pandemie sterk is veranderd en er veel tot stilstand is gekomen, gaan de veranderingen op het gebied van softwareontwikkeling onverminderd snel. Hierdoor blijft het als organisatie zaak om bij te blijven met de recente ontwikkelen. Belangrijk struikelblok is het aanbrengen van focus op de juiste topics. Wij proberen hier als ICT-dienstverlener organisaties mee te helpen, door gebruik te maken van onze kennis opgedaan bij veel verschillende opdrachtgevers. Hiervoor gebruiken wij de technology radar zoals is bedacht door trendwatchers van ThoughtWorks. Dit geeft een duidelijk overzicht van de trends welke aansluiten op onze visie binnen Bergler voor 2021.

Legenda

De technology radar is opgedeeld in 4 verschillende kwadranten. Dit zijn:

 • Techniques:
  Methodes en technieken welke van belang zijn voor verbeteringen gedurende een softwareontwikkelingstraject;
 • Platforms:
  Voor het bouwen en/of hosten van software projecten;
 • Tools:
  Voornamelijk gereedschap om het ontwikkelproces te verbeteren. Denk dan aan het inzichtelijker maken van code of processen binnen de code;
 • Languages-And-Frameworks:
  Welke ontwikkeltaal gebruik je en eventueel welk raamwerk daar bovenop?

[vc_btn title=”Bekijk de Bergler Technology Radar (online)” i_icon_fontawesome=”fa fa-external-link” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fradar.thoughtworks.com%2F%3FsheetId%3Dhttps%253A%252F%252Fraw.githubusercontent.com%252Fbergler-ict%252Ftechnologyradar%252Fmaster%252FBergler%252520Technology%252520Radar%2525202021.csv||target:%20_blank|”]Elk kwadrant is opgedeeld in 4 ringen die ons advies geven m.b.t. de research en development fase waarin een topic zich zou moeten bevinden. Voor ons als Bergler zijn alle topics die op onze technologie radar staan het waard om eens nader te bekijken en ze goed in de gaten te houden. De plek in de ringen zijn een algemene indicatie en dit kan per organisatie nog verschillen, afhankelijk van de businesscase. Het algemene idee achter de ringen is het volgende:

 • HOLD: Dit zijn topics met potentie welke wij goed in de gaten houden, maar die nog niet productierijp zijn, of schaduwkanten hebben die goed afgewogen moeten worden.
 • INVESTIGATE: Dit zijn topics die organisaties in ieder geval zouden moeten onderzoeken. Het zijn waardevolle tools, die productierijp zijn maar mogelijk niet voor elke organisatie dezelfde waarde toevoegen. Een goede impact analyse is aan te raden. (*)
 • TRY OUT: Dit zijn topics waarvan we adviseren om naast onderzoek ze ook actief op te nemen in proof of concepts en te beoordelen of en op welke wijze ze bij kunnen dragen aan de organisatie. (*)
 • ADOPT: Dit zijn topics waar de inzet direct wordt aanbevolen.

(*) Bepaalde topics hebben wij bewust niet in de “ADOPT” ring geplaats maar in één van de onderliggende ringen, ondanks dat het een volwassen topic betreft.  Dit kan zijn omdat zijn dat de impact van het implementeren veel impact kan hebben op b.v. de organisatiestructuur en/of werkwijze. Het is dan natuurlijk als organisatie van belang dit goed het overwegen voor men tot implementatie over gaat.

Verdieping

Voor alle topics welke wij in de Techradar hebben opgenomen hebben wij een verklarende tekst opgenomen. In veel gevallen zijn dit ook links naar eerder door Bergler georganiseerde sessies en of blogpost. Kijk hier voor een overzicht van de nog aankomende sessies.

We willen hier nog een aantal topics uit de technology radar uitlichten:

Threat Modeling

Wij zien Threat Modeling als een belangrijk onderdeel van een software ontwikkelingslifecycle. Door de gang naar de cloud wordt de attack surface vergroot. Hierdoor wordt het opnemen van security gerelateerde technieken in het ontwikkelproces van steeds groter belang. Threat Modeling is geen nieuwe maar wel een krachtige techniek om al vroeg in je ontwikkeltraject kwetsbaarheden te onderkennen. Wil je hier meer over weten schrijf je dan in voor ons webinar: Threat Modeling.

.NET 5

Met de komst van .NET 5 nadert het afscheid van het fullstack .NET framework. Dit heeft veel impact voor organisaties, het is niet aan te raden door te blijven ontwikkelen op de verouderde frameworks. Dit dwingt organisaties om na te denken over migratie strategieën. Wil je meer hierover weten schrijf je dan in voor ons webinar: Migratiepaden naar .NET 5.

C# 9

Het recent geïntroduceerde C# 9 geeft toegang tot nieuwe language features welke het ontwikkelen van code in C# kan vereenvoudigen.  Met Record Types worden immutable reference types op een eenvoudige manier geïntroduceerd.  Wil je meer hierover weten schrijf je dan in voor ons webinar: Value objects als records in C# 9.

Living Documentation

Wij houden de ontwikkelingen op software development gebied nauw in de gaten. Wij als Bergler zullen onze Technology Radar dan ook bijwerken indien nodig. Blijf deze dus in te gaten houden of bezoek onze gratis webinars ter inspiratie. Mocht je meer willen weten van bepaalde topics dan kun je altijd contact met ons opnemen.[vc_btn title=”Download hier de volledige beschrijving (PDF)” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fnew.bergler.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FBeschrijving_TechnologyRadar_BerglerSoftwareSolutions.pdf||target:%20_blank|”][divider][vc_btn title=”Bekijk de Bergler Technology Radar (online)” i_icon_fontawesome=”fa fa-external-link” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fradar.thoughtworks.com%2F%3FsheetId%3Dhttps%253A%252F%252Fraw.githubusercontent.com%252Fbergler-ict%252Ftechnologyradar%252Fmaster%252FBergler%252520Technology%252520Radar%2525202021.csv||target:%20_blank|”]