Outsourcing, offshore, nearshoring…

Als je op zoek bent naar de juiste expertise, uitbreiding van je team of je wilt simpelweg het ontwikkelen van software uitbesteden ben je vast wel gestuit op verschillende termen als outsourcing, offshore, nearshoring.

Het lijkt allemaal erg op elkaar maar er zijn weldegelijk verschillen. Op deze pagina vertellen we je alles over outsourcing, nearshoring, de voor en nadelen, en waarom je er als organisatie wel of juist niet aan moet beginnen. Voordat we dat doen nemen we eerst de termen outsourcing en offshoring onder de loep.

 1. Wat is outsourcing?
 2. Wat is offshore?
 3. Wat is nearshore?
 4. Wat zijn de voordelen van nearshoring?
 5. Wat zijn de nadelen van nearshoring?
 6. Wat is het verschil tussen nearshore en offshore?
 7. Wanneer is nearshore geschikt voor jouw organisatie?
 8. Hoe weet je nu of nearshore geschikt is voor jouw organisatie?
 9. Wanneer is nearshore NIET geschikt voor jouw organisatie?
 10. Toch nearshore prijzen zonder belemmeringen?

Wat is outsourcing?

Betekenis van outsourcing

Outsourcen is het (gedeeltelijke) uitbesteden van werkzaamheden aan een externe organisatie. Redenen waarom een organisatie kiest om werkzaamheden uit te besteden zijn vaak verschillend:

 • Werkzaamheden zijn bedrijfsvreemd, inzet specialisme is noodzakelijk
 • Behoefte aan extra personeel
 • Kostenbesparing door bepaalde werkzaam uit te besteden
 • Eigen afdeling efficiënter laten werken door focus op eigen processen te blijven houden

Outsourcing is een effectief model gebleken voor bedrijven die willen besparen op overhead- en arbeidskosten en tegelijkertijd de efficiëntie willen verbeteren. Het kan voorkomen dat er een tijdelijke behoefte ontstaat waarbij het inzetten van gespecialiseerd (tijdelijk) personeel noodzakelijk is. Bepaalde specialisme zijn niet altijd direct voorhanden en het in huis halen van die expertise is omslachtig en niet kosten dekkend. Bijvoorbeeld op het moment dat er een bedrijfsapp gemaakt moet worden voor een platform waarbij de expertise niet in huis is. De inzet van extern personeel is dan efficiënter omdat zij snel en tijdelijk ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van de applicatie Het is een model dat kan worden geschaald terwijl het bedrijven toch de mogelijkheid geeft om hun hulpbronnenverdeling indien nodig aan te passen. 

Outsourcing kan ook de productiviteit verbeteren doordat je door het uitbesteden van werkzaamheden meer tijd overhoud in het eigen team waardoor je je kunt blijven concentreren op kernproducten en competenties. De meeste bedrijven kiezen ervoor om op één van de twee volgende manieren uit te besteden: nearshoring of offshoring.

Wat is offshore (outsourcing)

Betekenis van offshore

Als je op internet de betekenis van offshore opzoekt, dan vind je veel uitleg die gerelateerd is aan b.v. gas en energiewinning. Vrij vertaald betekent offshore ook “weg van de kust” of wel activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust zoals bijvoorbeeld de winning van olie en gas of windenergieparken op zee. Offshore komt ook veelvuldig in andere branches voor. Zo werden in de jaren 2000 veel callcenter- servicedesk activiteiten uitbesteed aan overzeese, Nederlandstalige landen zoals Suriname en Curaçao maar ook IT-Dienstverlening of ondersteunende functies worden uitbesteed aan verre landen.

Offshoring is het uitbesteding van (software development) werkzaamheden over de verre landsgrenzen heen. Meestal oceaan, zee overschrijdend of op een ander continent. Vaak is het zo dat bij deze uitbesteding kostenbesparingen optreden omdat de productie en lonen stukken goedkoper is. Populaire landen voor offshore software development zijn bijvoorbeeld India en China.

Hieronder de top 10 meest populaire landen voor offshore van bedrijfsprocessen


Bron: Kearney 2019

Offshoring is goedkoper dan het werken met lokale of landelijke bedrijven. Dit komt doordat de economische situatie in het land hen in staat stelt om lagere uurtarieven te hanteren. Er zijn wel afwegingen die je moet maken.

De afgelegen ligging van een offshoringbedrijf maakt reizen of het bezoeken van het bedrijf lastig en kan de algehele efficiëntie van het uitgevoerde werk belemmeren. En regelmatig contact onderhouden tussen verschillende tijdzones kan ook een uitdaging zijn. En grote culturele verschillen en taalbarrières kunnen gezonde werkrelaties in de weg staan.

Wat is nearshore (outsourcing)?

Betekenis van nearshoring

De betekenis van nearshore of nearshoring is het uitbesteden van werkzaamheden aan een organisatie wat niet is gelegen in hetzelfde land maar aan een relatief gezien dichtbij gelegen land. 

Offshore is vanwege verschillende redenen toch vaak een drempel. Maar met nearshore, waarbij je werkzaamheden uitbesteedt aan een organisatie in een land wat dichter bij je eigen locatie is gelegen (zoals bijvoorbeeld landen in oost Europa), profiteer je wel van lagere productiekosten maar heb je minder te maken met tijds- en cultuurverschillen.

Wat zijn de voordelen van nearshoring?

 • Nearshore is een uitstekende manier om tijdelijke expertise aan je team toe te voegen. Programmeurs zijn gewend om op projectbasis te werken en zijn snel en effectief aan het team toe te voegen. Door de constructie is het snel op of af te schalen zodra er meer of minder behoefte is aan ondersteuning.
 • Bij krapte op de arbeidsmarkt biedt nearshoring kansen om te putten uit een grote poule van talenten in een ander land waar deze krapte niet bestaat. Deze talenten zijn gewend om op afstand en op projectbasis te werken, hierdoor zijn zij snel in te zetten.
 • Nearshoring is in de meeste gevallen financieel aantrekkelijker voor de organisatie omdat de inzet van deze talenten gebeurt onder de economische voorwaarden die gelden voor dat specifieke land. Hierdoor profiteert de organisatie van een lager uurtarief.
 • Programmeurs uit Oost Europa staan bekend om hun uitstekende opleidingen en expertise. Hierdoor is en blijft de kwaliteit gewaarborgd, lagere kosten betekend niet dat dit leidt tot kwaliteitsverlies.
 • Nearshore zorgt ervoor dat je het juiste specialisme in huis haalt op het moment dat je dit nodig hebt, bijvoorbeeld voor een eenmalig project waarbij je tijdelijk de juiste specialist nodig is maar je geen fulltime developer hoeft aan te nemen.
 • Door het uitbesteden van (gedeeltelijke) werkzaamheden kan het eigen team aandacht en focus houden op kernactiviteiten. Een keuze kan zijn om “eenvoudigere werkzaamheden” te beleggen bij de nearshore partij waardoor het eigen team efficiënter te werk kan gaan en een betere output kan leveren.

Wat zijn de nadelen van nearshoring?

 • Ondanks dat nearshore dicht bij de eigen landsgrens gevestigd is, kent het soms toch wel iets van een cultuurverschil. In de praktijk blijkt dat deze cultuurverschillen niet tot directe obstakels leiden, daarnaast is de werkethos in Oost Europa erg hoog waardoor het ook als iets positief wordt ervaren.
 • Omdat beide partijen in een andere taal dan de moedertaal moeten communiceren, kan het wel eens voorkomen dat er verwarring kan ontstaan. Dit hoeft niet het geval te zijn, developers uit Oost-Europa beheersen de Engelse taal op gevorderd niveau.
 • Een ander nadeel is de afstand tussen de twee partijen waardoor het bezoeken of het fysiek vergaderen, lastig of relatief kostbaar zal zijn.

Wat is het verschil tussen nearshore en offshore?

 • Geen (grote) tijdsverschillen, daardoor makkelijker samenwerken 
 • Het grootste verschil tussen nearshore en offshore zit hem in het tijdsverschil. Bij offshore worden de werkzaamheden in een andere tijdszone uitgevoerd. Vaak is het zo dat op het moment de offshore partij de werkzaamheden start, de uitbestedende partij nog ligt te slapen. Tijdsverschillen van 9 uur zijn normaal.
 • Geen (grote) cultuurverschillen 
 • Omdat Nearshore dichterbij gelegen is kent men hier dus ook minder cultuurverschillen. Hierdoor is de nearshore partij beter in staat de uitbestedende partij te begrijpen. Ook kunnen zij eventueel beter inspelen op de behoefte van de eindklant als het bijvoorbeeld gaat over de ontwikkeling van een applicatie software voor de consumenten markt. 
 • Eerder in staat een bezoek te brengen  
 • Vanwege de afstand ben je als uitbestedende partij beter en eerder in staat een bezoek te brengen aan de nearshore partij. Het bezoeken van deze partij is niet per definitie noodzakelijk maar kan gewenst zijn. 
 • Nearshore is iets kostbaarder dan offshore  
 • Nearshore is iets kostbaarder dan offshore, dat komt omdat de Europese lonen wat hoger liggen dan lonen in Aziatische landen. 

Wanneer is nearshore geschikt voor jouw organisatie?

Door de coronacrisis is de digitale vorm van samenwerken in stroomversnelling geraakt en meer geaccepteerd. Ook zien we dat nearshoring hierdoor meer wordt geaccepteerd en zelfs offshoring begint te vervangen.

Steeds meer organisaties zien namelijk in dat bij software development, een fysieke locatie niet perse noodzakelijk is en dat digitaal samenwerken voor iedereen steeds meer toegankelijk is geworden. Daarnaast is de programmeertaal een universele taal die overal wordt gesproken.

Hoe weet je nu of nearshore geschikt is voor jouw organisatie?

Stel jezelf een aantal vragen:

 • Expertise nodig tegen lagere kosten?
 • Tijdelijke behoefte aan (uitvoerend) personeel?
 • Bedrijfsprocessen heeft die door uitbesteding goedkoper worden?

Als één van de vragen met ja beantwoord kan worden en je hebt er geen probleem mee om te schakelen met een externe contactpersoon dan is het een interessante optie. Je zal merken dat door de huidige manier van werken, het lijkt alsof de programmeur een voorwaardig lid is van je team.

Wanneer is nearshore NIET geschikt voor jouw organisatie?

Er zijn ook redenen waarom nearshore niet voor je organisatie geschikt is.

 • Wanneer externe (internationale) communicatie een probleem is
 • Angst voor geen grip
 • Geen geschikte mensen om contacten te onderhouden
 • Kosten om partner in buitenland te bezoeken

Toch nearshore prijzen zonder belemmeringen?

 • Schaalbaar, flexibel en direct beschikbaar
 • Vast Nederlands contactpersoon in Breda
 • Lage kosten en geen kwaliteitsverlies

Alle voordelen van nearshore zonder de nadelen? Gewoon vanuit Breda. Met een Nederlandse Technical Lead Consultant die de Nederlandse markt kent en de belangen van Nederlandse organisaties verstaat. Is aanspreekpunt en bewaakt de kwaliteitsprocessen. Geen kwaliteitsverlies, geen ruis, en toch een schaalbaar team tegen lagere kosten.

Meer weten over nearshoring of wil je een voorbeeld van kosten, kwaliteit en kennis vernemen? Laat dan hieronder je gegevens achter, wij nemen binnen een werkdag contact met je op.

No technology, no triumph!

Bij Bergler zijn we gespecialiseerd in de Microsoft-technologie en altijd op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen! De meest betrouwbare en hoogwaardige softwaretools en -technologieën worden gebruikt om uw doelen te bereiken.