Bergler Competence Center

Bergler Competence Center

Met het Competence Center staan we garant voor het borgen en delen van kennis en ervaring onder onze medewerkers. Bergler Software Solutions kent naast het Competence Center ook een Expertise Center.
Het Expertise Centrum is bedoeld voor klanten en richt zich op ondersteuning en advies aan klanten (extern) waarbij het Competence Center een platform is voor de ontwikkeling van onze eigen medewerkers (intern).

Onze dienstverlening vraagt om vakmanschap. Het Competence Center speelt hierin een onmisbare rol door de kennis en competenties van onze professionals op een hoog niveau te houden. Het doet dit door te stimuleren dat kennis en ervaring gedeeld wordt en door het organiseren van scholings- of thema-avonden.

De planning van het Competence Center en Expertise Center ziet er als volgt uit:

Di 10-01
Technical Excellence: Kennismaking/scrum planning/Web API Security met oAuth

Wo 25-01, Wo 8-02, Di 21-02
Technical Excellence: Web API

Di 14-03

Wo 3-05, Di 16-05, Wo 31-05
Technical Excellence: Web deel bouwen

Begin juli
Fun development

Di 19-09

Di 3-10, Wo 18-10, Di 31-10
Technical Excellence: Native deel bouwen (Xamarin, WPF)

Bekijk ons videokanaal voor enkele impressies van deze bijeenkomsten: