Diversiteits- en inclusiebeleid van Bergler ICT

Bij Bergler is iedereen welkom en wij maken geen onderscheid op afkomst, religie, geslacht of sexuele voorkeur.
Uitgangspunten van ons beleid zijn solidariteit en respect voor anderen met als gouden regel: behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden.
Bij Bergler werken we niet aan inclusie vanuit een gespecialiseerd merk of werkmaatschappij, een campagne of een verbijzonderde projectgroep.
Bij ons is werken aan inclusie onderdeel van ons dagelijks werk. Door de diversiteit en hoeveelheid aan ICT-vacatures bereiken we een brede groep kandidaten die we aanspreken.

Het succes van onze organisatie valt of staat met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten, innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Bij Bergler willen we die verschillen erkennen en waarderen. Daarom is diversiteit een van onze strategische speerpunten.

Wij hebben in 2019 concrete diversiteitsdoelstellingen geformuleerd die wij uiterlijk eind 2022 gerealiseerd zullen hebben. Wij hebben in eerste instantie ingezet op:

  • meer vrouwelijke kandidaten inzetten op onze aanvragen (plus 15%)
  • meer nationaliteiten (6 nationaliteiten erbij)
  • meer kandidaten vanuit de Participatie doelgroep aanbieden (5% meer concreet aan het werk).