ABN AMRO Hypotheken Groep is verantwoordelijk voor de hypotheekactiviteiten binnen ABN AMRO en verstrekt hypotheekproducten via verschillende kanalen en onder verschillende merken, waaronder Florius en MoneYou. Voor deze drie labels wordt binnen de softwarefactory een groot gedeelte van de back- en front-end software ontwikkeld.

De software factory bestaat uit +/- 70 FTE.
Bergler Software Solutions heeft deel uitgemaakt van het Deltaplan met als doel een volledige herziening van de software factory gericht op verbetering van kwaliteit, flexibiliteit en snelheid van opleveren.

Binnen het deltaplan hebben wij ons bezig gehouden met veel verschillende onderwerpen; het zwaarte punt heeft gelegen op het gebied van Security, ALM met VSTS en Containeriseren met Docker en Kubernetes. Qua Security is een implementatie gemaakt op basis van IdentityServer4. Als onderdeel hiervan is een koppeling ontwikkeld naar een on-premise datastore waar de gebruikers zich in bevinden. Daarnaast onderdeel uitgemaakt van een special intrest groep betreffende security alwaar we de security awareness voor de gehele hypotheken groep proberen te vergroten. Dit doen we via verschillende kanalen (o.a. spreken op meetings & infographics) om het bereik te maximaliseren.

Het gebruik van containers was binnen deze organisatie vrij onbekend: hier is de eerste implementatie en deployment gedaan van een productie rijpe service. Er is gebruik gemaakt van een multistage docker builds, Kubernetes als container orkestratie en nginx als reverse proxy. De huidige implementatie maakt gebruik van ACS maar we zullen gaan migreren naar AKS zodra deze beschikbaar is.

Binnen de software factory is er een strategische keuze gemaakt om de architectuur te baseren op Domain Driven Design. Hierdoor is ook een aantal Event Storming gedaan om inzicht te krijgen in een bepaald business domain.

Talen, Tools en Technieken
DDD, TDD, Clean Architecture, C#, SQL Azure, Azure Storage, Kubernetes, Docker, VSTS, CICD, GIT, .NET core, Kanban, Scrum, REST, NGINX