Voor de realisatie van de innovatieve web-app – Ask me, de digitale werkplek assistent – ten behoeve van User Performance Support (EPSS), zijn door Bergler Software Solutions in de eerste fase van het project, de functionele en technische requirements in kaart gebracht aan de hand van input van verschillende stakeholders (stuurgroep, architecten, gebruikersgroep en ervaringsdeskundigen). Door het opzetten van het technisch ontwerp, dat aansluit bij de bestaande ICT architectuur, is haalbaarheid van het project inzichtelijk gemaakt.

In de rol van product owner heeft Bergler de benodigde werkzaamheden (backlog) en planning uitgewerkt (resources, skills, effort en doorlooptijd). Domein: Learning Management Systems.
De gerealiseerde web-app is gehost op Microsoft Azure. De frontend is gescheiden d.m.v. een .NET C# JSON REST API van de backend. D.m.v. het LTI protocol is de gebruikers-authenticatie geregeld. De content (incl. media documenten) is opgeslagen in de NoSql multi-tenant database op Microsoft Azure.

Talen, Tools en Technieken
Microsoft Azure (hosting, file storage, table storage multi-tenant NoSql code-first database), Security, authenticatie en authorisatie, SSO, OAuth, Owin, OData, LTI protocol, REST API, Microsoft .NET, C#, SOLID, JSON, XML, Microsoft Visual Studio, Microsoft TFS, TinCan API (LRS), Learning Management Systemen (LMS), Stylecop, MSTest