Kwaliteit

Door constante kwaliteitsbewaking, gecombineerd met de opgebouwde knowhow staan wij in voor de hoogwaardige kwaliteit van onze diensten. Om dit beleid uit te voeren en onze kwaliteit te borgen, voldoen wij aan een aantal normeringen, te weten:

ISO 9001:2008
ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen en geeft de eisen weer die Bergler gebruikt om klanttevredenheid te meten en te verbeteren door te voldoen aan de eisen van onze klanten en aan wet- en regelgeving.

ISO 14001:2004
Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt Bergler om aan overheden, klanten, omwonenden en andere stakeholders te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van onze organisatie op het omringende leefmilieu.

NEN 4400-1
Bergler voldoet aan de NEN 4400-1. Dit is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

9001klein  14001_klein  nenklein