Security Specialist ATMS – Schiphol

Onze klant heeft onlangs haar security beleid aangescherpt en dit beleid moet nu worden toegepast bij het beheer en de ontwikkeling van de systemen van ATMS. Hierbij wordt het raamwerk van de CIS Controls van het Center for Internet Security toegepast. Om de acties die hiervoor nodig zijn zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, is er behoefte aan de inzet van een Security Specialist. Deze Security Specialist moet in staat zijn om zowel de inrichting en uitvoering van de uit te voeren acties te organiseren en coördineren, als daarover af te stemmen met de ICT- en Security architecten van S&I, als het management van de onderafdeling ATMS te informeren en adviseren. Daarnaast wordt van de Security Specialist verwacht dat deze zelf een aanzienlijk deel van de uitvoering van de werkzaamheden voor zijn rekening neemt en in ieder geval zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van de inzet van de andere medewerkers van ATMS. Bij voorkeur gebeurt dit door zo veel mogelijk zaken te automatiseren door het gebruik van tooling en scripting. Dit alles vraagt om zelfstandigheid, een groot analytisch vermogen maar ook een hands-on mentaliteit, sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden, creativiteit en resultaatgerichtheid van de Security Specialist. Daarbij moet het werk uiteraard gestructureerd, zorgvuldig en nauwkeurig uitgevoerd worden.

Jasper van BeekSecurity Specialist ATMS – Schiphol
Lees meer

Senior Projectleider / Consultant – Schiphol

Onze klant is op zoek naar een senior projectleider / consultant op het gebied van homebriefing, AIS, Geo en U-Space. Vorig jaar hebben zij Corporate en wervingswebsite vernieuwd. Dit jaar worden de huidige systemen/sites voor klanten gemoderniseerd en uitgebreid met informatie. Van de projectleider / consultant wordt verwacht dat deze de projecten zelfstandig aanstuurt, maar ook dat deze betrokken is bij de inhoudelijke verdere uitwerking van de informatiebehoefte, in de rol van consultant en sparring partner voor de diverse afdelingen die deze informatiebehoefte hebben. Vertaling van de informatiebehoefte naar concrete projecten (in samenwerking met de ICT regisseurs en architecten) is dan ook onderdeel van het takenpakket. Inhoudelijke kennis van luchtvaart, en meer specifiek kennis van en ervaring met homebriefing is een must.


Jasper van BeekSenior Projectleider / Consultant – Schiphol
Lees meer