Wiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…

…maar onderzoek van de Belastingdienst laat zien dat er in het algemeen sprake is van een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016. Dat is de beantwoording van de staatssecretaris op vragen van D66 kamerlid Van Weyenberg, die vandaag naar de kamer zijn gestuurd. Waarschijnlijk wordt de kamer niet heel veel wijzer van de antwoorden van Wiebes.

Wat wel interessant is om te lezen is dat de resultaten van het onderzoek naar de herijking van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” op korte termijn aan de informateur zullen worden aangeboden “opdat het – zoals reeds tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016 is gemeld – in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.”, aldus Dhr. Wiebes. We wachten af.

Deel deze pagina via:
berglerWiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…