Introductie

Voor de Universiteit van Amsterdam zijn wij op zoek naar een Technische Projectleider voor 40 uur per week.

Functie

In 2019 is de UvA gestart met het project Secure Self om daarmee end-point security als onderdeel van de (werkplek)beveiliging te verbeteren door  het registreren van laptops en andere mobiele apparaten in de Microsoft Intune omgeving. Uit sturingscijfers blijkt dat veel apparaten niet in Intune geregistreerd staan en dat dit aantal toeneemt. Om de registratie te verbeteren is het project Vervolg Secure Self gestart.
Van de technisch projectleider wordt naast het coördineren, faciliteren en afstemmen met de organisatie, verwacht dat hij/zij zelf ook operationeel zaken oppakt binnen het project, zoals het ondersteunen bij het  ontwerpen van technische oplossingen, het opstellen van voortgangscijfers aan de hand van een dashboard en het begeleiden van implementatiemaatregelen. Het project heeft onderstaande deliverables:

1.       Verbeteren processen:

a.        Optimaliseren huidige processen: onderzoeken waarom het aantal ongeregistreerde apparaten toeneemt, in samenwerking met ICT de mogelijke tegenmaatregelen uit te werken en te implementeren.

b.       Vergroten van de bewustwording bij de betrokken ICT-contactpersonen/afdelingen met betrekking tot de processen: onderzoeken waarom bestaande processen niet gevolgd worden, in samenwerking met de ICT afdeling mogelijke tegenmaatregelen bedenken            en implementeren.

2.       Opschonen CMDB:

a.        Bulkafvoer verouderde apparaten coördineren in samenspraak met Information Security Office (ISO) en de faculteiten.

b.       Uitzonderingen en vervuiling zichtbaar maken: met de faculteiten bespreken hoe de rapportages verbeterd kunnen worden en deze verbeteringen implementeren.

3.       In overleg met de faculteit FNWI in kaart brengen van “specials” en hiervoor oplossingen ontwerpen en implementeren.

4.       Wanneer de processen zijn verbeterd, CMDB is opgeschoond en oplossingen voor “specials” zijn geïmplementeerd, kan gestart worden met:

a.        In overleg met ISO en de faculteiten van de UvA onderzoeken welke beleidsmatige en technische middelen ingezet kunnen worden om de Intune-registratie af te dwingen

b.       Implementeren van deze maatregelen.

Functie-eisen

  • Kandidaat heeft ervaring als Technisch Projectmanager.
  • Kandidaat heeft kennis van Intune en werkplekoptimalisatie.
  • Opleveren van managementrapportages.
  • Inzicht creeëren d.m.v. sturingscijfers.

Aanbod

Gewenste startdatum: 19 augustus 2024
Initiële einddatum: 31 oktober 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 40 uur per week
Reageren voor: 29 juli 14:00

Inlichtingen

Max Hermens 
06-53607357
mhermens@bergler.nl

Sollicitatie

Max Hermens 
06-53607357
mhermens@bergler.nl