All posts tagged: Zuid-Holland

Recordmanager – Den Haag

Uit het rapport blijkt verder dat niet voldaan kan worden aan de wettelijke normen. Een onderdeel hiervan is

de achterstand in de vernietiging van analoge en digitale dossiers die in de loop der jaren is ontstaan. Om

dit op te lossen zijn er Plannen van Aanpak opgesteld voor vernietiging van analoge dossiers, digitale

dossiers en een Beheerplan voor de semi-statische archiefruimte.

Anita van EgmondRecordmanager – Den Haag
Lees meer