All posts tagged: ROTTERDAM

Proces/ Informatie architect (CIO) – ROTTERDAM

Profielschets:

Als proces-/informatie-architect van het CIO Office van de klant geef je samen met collega’s invulling aan een van de kerntaken van het CIO Office: architectuur. Vanuit het CIO-Office worden architecturen uitgewerkt voor drie domeinen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan actuele thema’s. Het accent van de gevraagde werkzaamheden ligt op:

Primair (75%) – het invulling geven aan de rol van proces-/informatie-architect voor specifiek het domein Onderzoek. Verder de thema’s die domein-overstijgend zijn, zoals bijv. (research) data management, digitale werkplekken, samenwerken in ecosystemen

Secundair (25%) – het bijdragen aan (voorbereiding van) projecten in het onderzoeksdomein en het fungeren als kennispartner voor project-architecten. Dit kan zowel in de vorm van advies of het mede-opstellen van projectarchitecturen.

De organisatie realiseert haar strategie onder meer via een aantal (strategische) programma’s en projecten. De onderzoeksprojecten worden als deel-portfolio beschouwd. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening richting- en de processen van de onderzoeksfunctie van faculteiten. Onderzoek is een primaire taak waarin de klant wilt excelleren, en kent een grote diversiteit aan ondersteuningsbehoeften die ingericht moeten worden.

De proces-/informatiearchitect geeft samen met twee collega’s invulling aan een architectenteam op CIO Office niveau.


Silvano FluitProces/ Informatie architect (CIO) – ROTTERDAM
Lees meer

Security architect (CIO) – ROTTERDAM

Als security architect geef je samen met collega’s van ICT en CIO-O invulling aan de security architectuur van de klant met eerste focusgebied voor de Identity & Access Managementarchitectuur. Vanuit CIO-O worden security-architecten te werk gesteld voor het ontwikkelen en onderhouden van in organisatie brede deelarchitectuur voor informatiebeveiliging. Daarnaast ondersteunt de security-architect projecten met concreet advies in zowel een architecten- als adviseursrol, met mogelijk intensievere bijdrage aan projecten. Het accent van de gevraagde werkzaamheden ligt op:

Primair (75%) – vertalen en (door)ontwikkelen van de beleidskaders voor informatiebeveiliging (IB) naar een Identity & Access Managementarchitectuur voor organisatie, processen, systemen en ICT-inzet.

Secundair (25%) – op basis van ervaring en de gedefinieerde architectuur projecten praktisch adviseren (en eventueel direct bijdragen aan de projectarchitectuur). En zo bijdragen aan een beter niveau van beveiliging van de organisatie.

De klant realiseert haar strategie onder meer via een aantal strategische projecten, met veelal impact op processen, systemen en ICT. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de informatiebeveiliging voor de organisatie is belegd bij de CISO, ondergebracht bij het CIO-Office. Om goed opvolging te geven is de uitwerking van een security architectuur noodzakelijk.

Silvano FluitSecurity architect (CIO) – ROTTERDAM
Lees meer