All posts tagged: IT Management

17383570 Senior projectmanager PAAS – Maasland

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Wij zoeken een Senior projectmanager PAAS voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:

Voor deze aanvraag, mag er naar alle waarschijnlijkheid gestart worden o.b.v. een VOG!

Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 3 juni 10.00 uur

Anita van Egmond17383570 Senior projectmanager PAAS – Maasland
Lees meer

ICT adviseur IV Desk – ‘s-Gravenhage

De medewerker IVdesk is verantwoordelijk voor een efficiënte procesgang van het IV aanvraagproces. Het proces bestaat uit het in ontvangst nemen, registreren, controleren en behandelen van IV aanvragen van alle IND directies. Je vervult daarbij een brugfunctie tussen vraag en aanbod in samenwerking met de contract- en leverancier manager, de Inkoop Service Desk en de IV informatiemanager. Hierbij lever je inhoudelijk advies betreffende de procesgang rond IV aanvragen. Op basis van inhoudelijke analyse formuleer je oplossingsrichtingen en/of alternatieven die aansluiten op de behoeften.Je inventariseert functionele behoeften en vertaalt deze naar een pakket van eisen wat uitgevraagd kan worden in de markt. Je bewaakt eenduidigheid van de aanvragen en ondersteunt de aanvrager bij het helder krijgen van de aanvraag, het opstellen van functionele behoeftestellingen, het specificeren van de functionele vraag en het afstemmen met het ICT-aanbod. Je stemt waar nodig de behoefte en verwachtingen van de aanvrager af met het samengestelde aanbod van meerdere leveranciers. Je neemt aanvragen in behandeling op basis van vastgestelde kaders. Je toetst de aanvragen op basis van vastgestelde procedures, richtlijnen, budget, en houdt daarbij rekening met procesafspraken en eisen die vanuit het beleidskader (bijvoorbeeld de BIR), architectuureisen en IV ICT-principes. Waar kaders ontbreken worden deze in gezamenlijkheid met relevante partijen onderzocht en vastgesteld. Het kader voor jouw werkzaamheden wordt gevormd door: inhoud van afgesproken dienstverlening, relevante wet en regelgeving, vastgesteld departementaal beleid, en vastgestelde beleidslijnen van IV.Je helpt de informatiemanagers met de aanvragen, voorbereiding, advies en implementatie. Dit doe je om zicht te houden op toekomstige behoeften en aanvragen en deze op voorhand te beïnvloeden.Je onderhoudt relaties met Rijks brede generieke bedrijfsvoering voorzieningen en leveranciers binnen en buiten de overheid (bijvoorbeeld SSC-i / SSC-ict / Dienstencentrum Haaglanden/DMO) betreffende de aanvragenportfolio; Met als doel de begeleiding van de aanvragen (voorbereiding/advies en afstemming implementatie en uitvoering) en een actueel kennisniveau van het aanbod, de producten- en dienstenportfolio.Je neemt deel aan relevante overleggen met betrokken partijen (Informatiemanagers, leveranciers, ISD ,IUC-vk, leveranciers) in het kader van de coördinatie van de IV aanvragen. Je bereidt besluitvorming voor, naar aanleiding van gevraagde dienstverlening of producten. Je verzorgt incidenteel de implementatie van de gevraagde producten en diensten, in samenwerking met relevante partijen.Je legt verantwoording af aan de operationeel manager Keten & Netwerk over de aanvragenportfolio en rapporteert over het deel van de dienstverlening waar jij verantwoordelijk voor bent.

Dorris van DuijnICT adviseur IV Desk – ‘s-Gravenhage
Lees meer