Introductie

Voor het Bestuursdepartement van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Strategisch Categoriemanager Software voor 36 uur per week.


Organisatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet zich in voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Hiertoe koopt het ministerie een enorme variëteit aan producten en diensten in. Dat vraagt omtoekomstbestendig, strategisch beleid voor hoogkwalitatieve inkoopprocessen. De afdeling Strategische Inkoop heeft dit omarmd in haar ambitie voor de komende jaren.

De afdeling Strategische Inkoop verzorgt JenV-breed beleidsontwikkeling, kaderstelling, concerncontrol en coördinatie op het inkoopdomein. Het hoofd van de afdeling is tevens Coördinerend DirecteurInkoop (CDI). De afdeling wordt daarom ook wel de CDI-office genoemd. De werkzaamheden spelen zich vaak af op het grensvlak van JenV en het Rijk. Het feitelijke inkopen van producten en dienstengebeurt door de zogenoemde Inkoop Uitvoeringscentra (IUC’s) van JenV en een aantal Inkoopsteunpunten (ISP’s).

Met categoriemanagement stellen we ons ten doel om de Rijksoverheid optimaal te positioneren tegenover leveranciers en zeker tegenover leveranciers die voor het rijk van strategisch belang zijn. Ditdoen we onder andere door het bundelen van onderhandelings- en inkoopkracht. Dit betekent dat ministeries niet alleen voor zichzelf inkopen, maar per categorie voor elkaar. Het gaat om productenen diensten die rijksbreed vaak worden gebruikt, zoals uitzendkrachten, energie en kantoorartikelen. Zo koopt bijvoorbeeld het ministerie van Defensie dienstauto’s in voor de andere departementen.Door deze specialisatie op departementen bouwt het Rijk marktkennis en expertise op, en neemt de kwaliteit van het inkopen toe. Leveranciers hebben minder administratiekosten en hebben met veelminder aanspreekpunten te maken.

Binnen het rijk zijn daarvoor meerdere categoriemanagers benoemd, die zich ieder richten op één werkgebied. De categorie software Rijk richt zich binnen deportfolio ICT op alle software benodigd binnen het Rijk. De functie categoriemanager en de plaatsvervanger zijn gepositioneerd bij JenV/Strategisch Inkoop, maarde werkzaamheden worden verricht voor heel het rijk.

De categoriemanager software Rijk verricht de komende twee jaar voor een groot deel van zijn tijd ook andere werkzaamheden. Dat is de reden dat gezochtwordt naar een plv. categoriemanager, die onder aansturing van de categoriemanager de dagelijkse taken op zich neemt.

De categoriemanager is verantwoordelijk voor de strategie en vertaling van de strategie naar de contract- en leveranciersmanagers.

Functie

Het betreft de volgende taken:

 • Geef je uitvoering aan het categorieplan.
 • Ben je opdrachtgever van het IUC JenV betreffende de uitvoering van:
  – Bestaande categorie-overeenkomsten.
  – Het contractmanagement.
  – Het leveranciersmanagement.
  – Aanbestedingen voor de categorie.
  – Communicatie amens de categorie.
  – Eventuele klachtafhandeling en het oplossen van klachten.
 • Rapporteer je aan de klantenraad en de eigenaar over de voortgang, de resultaten en de ontwikkelingen.
 • Onderhoud je de contacten en stem je af met de Portfolio ICT, categorieën: ICT-professionals, Datacenters, verbindingen, ICT Werkomgeving Rijk, SAM-Rijk.
 • Onderhoud je de contacten en stem je af met de Strategisch Leveranciersmanagers, Microsoft, Oracle, SAP, KPN en IBM.
 • Ben je de vraagbaak op het gebied van softwareverwerving voor het Rijk en coördineer je de beantwoording en doorgeleiding van vragen hierover.
 • Begeleid je aanbestedingen van de categorie, welke worden uitgevoerd door het IUC JenV.
 • Organiseer en begeleid je werkgroepen, ronde tafel bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten al naar gelang de behoefte.
 • Organiseer je periodiek de klantenraad van de categorie software Rijk.
 • Organiseer je periodiek het voortgangsoverleg met de contractmanager, leveranciersmanager, aanbesteder en aanbestedingsjurist inzake de lopendeonderwerpen.
 • Onderhoud je contacten met de stakeholders van de categorie, zoals bijvoorbeeld de deelnemers, de klantenraadleden, de CDIs, de CTOs, de CIOs en de CPO.
 • Verzorg je de communicatie vanuit de categorie via nieuwsbrieven, maar ook via intranet.

Kortgezegd:

 • Je initieert, bouwt, onderhoudt en exploiteert in deze functie een samenwerkingsverband met de deelnemers en met softwareleveranciers. Met als doel het opeffectieve en efficiënte wijze kunnen verwerven van de gewenste producten- en diensten op softwaregebied voor de rijksoverheid.
 • Je creëert voldoende flexibiliteit, wend- en weerbaarheid om toekomstige ontwikkelingen ook contractueel effectief te kunnen opvangen met de gecontracteerdesoftwareleveranciers.
 • Je maakt namens de rijksoverheid afspraken met softwareleveranciers over onder andere framework agreements, in overeenstemming met de doelen van derijksoverheid (ARBIT, BIO, MVI, SROI) en met inachtneming van vigerende wet- en regelgeving (AVG, aanbestedingswet, Europese wetgeving).
 • Je organiseert bijeenkomsten over onderwerpen van belang en in directe relatie tot de categorie software Rijk.

Functie-eisen

 • De kandidaat is beschikbaar binnen 4 weken na gunning beschikbaar.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar gewerkt als categorie/contractmanager of een soortgelijke functie.
 • De kandidaat heeft kennis van het inkoopproces, inkoopprocedures en hieraan gerelateerde regelgeving.
 • De kandidaat heeft uitgebreide kennis van, en visie op, de softwaremarkt en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn in relatie tot de verwerving van software.
 • De kandidaat heeft ervaring met interdepartementale samenwerking.
 • De opdrachtgever beoordeelt integraal de motivatie en het cv.

Functie-wensen:

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, in een relevante richting.
 • De kandidaat heeft kennis van, en visie op, de technologische en functionele werking van het ICT-producten- en dienstenfolio en de relatie met onderliggende hard- en software (maar ook Cloud) als ook de wijze waarop deze in de praktijk door organisaties voor en hun bedrijfs- en organisatieprocessen aangewend en beheerd worden. Dit blijkt uit het cv.
 • De kandidaat heeft kennis van de van toepassing zijnde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van ICT-recht, aanbestedingsrecht en AVG. Dit blijkt uit het cv.
 • De kandidaat heeft ervaring als senior in de bedrijfsvoering/inkoopdomein. Dit blijkt uit het cv.
 • De kandidaat heeft voor deze functie relevante werkervaring opgedaan binnen een overheidsinstelling.

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 mei 2023
Initiële einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Reageren voor: 31 maart 08:00uInlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl


Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl