Introductie

Voor De Directie Informatievoorziening (DI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn wij op zoek naar een Strategisch beleidsadviseur voor 24 uur per week.

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.Functie

Naar aanleiding van de parlementaire enquetecommissie kinderopvangtoeslagen (POK) is door het kabinet een versnelde verbetering van deinformatiehuishouding geagendeerd, waarbij de basis van de informatiehuishouding op orde moet komen. Om in dit complexe speelveld,heldere lijnen uit te kunnen zetten, heeft DJI op dit moment te weinig strategische capaciteit. Daarvoor is uitbreiding nodig.

Werkt mee aan strategische plannen voor verbetering van en regie op de informatiehuishouding.

Functie-eisen

 • HBO opleiding met afgeronde bachelor.
 • Relevante opleiding en ervaring op het gebied van informatiebeleid, management en sturing van de Informatiehuishouding.

Competenties:

 • Kunnen schakelen met adviseurs en beleidsmedewerkers en management (5 jr ervaring).
 • Programmaplan op kunnen stellen en afstemmen met betrokkenen en draagvlak kunnen creëren (5 jr ervaring).
 • Relevante opleiding en ervaring op het gebied van informatiebeleid, management en sturing van de Informatiehuishouding en eenuniversitair werk- en denkniveau.

Aanvullende kennis en ervaring:

 • Kennis van bedrijfsprocessen van JenV en DJI.

Overige functiewensen:

 • Iemand die goed samen kan werken, kan interviewen, luisteren en structureren en grote lijnen kan deduceren.Aanbod

Gewenste startdatum: 15 december 2022
Initiële einddatum: 1 maart 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Reageren voor: 5 december 11:00u


Inlichtingen

Dorris Van Duijn 06-46302899


Sollicitatie

Dorris Van Duijn 06-46302899