Solution architect – Almelo

Organisatie

Beschrijving organisatie:
Het architectuurteam werkt momenteel een doelarchitectuur die gebaseerd is op haar primaire dienstverlening: het verstrekken van informatieproducten via verschillende kanalen (portaal, elektronische berichten, app, mail, etc.) aan haar ketenpartners uit. De daarvoor benodigde gegevens worden uit in- en externe registers gehaald. Het architectuurteam bestaat uit vier enterprise architecten en een zevental solution architecten. De solution architecten zijn overwegend in software ontwikkel projecten ingezet.

Functie

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel;
De doelarchitectuur is op hoofdlijnen beschreven. Momenteel is het architectuurteam samen met de afdeling Beleid bezig aan een verdieping van de kanaalstrategie. Een belangrijk kanaal is hierbij het portaal van waaruit ketenpartners diensten en informatieproducten kunnen afnemen. Parallel, en in verbinding, wordt een Technische Realisatie Architectuur door de solution architecten ontwikkeld. Op dit moment wordt ter ondersteuning van haar dienstverlening gebruik gemaakt van een tiental verschillende portalen. Met het nieuw te ontwikkelen portaal moet een beter alternatief geboden worden.
Onze opdrachtgever wil op een aantal architectuurcomponenten, waaronder portalen en opdrachtmanagement, van de doelarchitectuur versneld gaan realiseren. Hiervoor is capaciteit nodig van een solution architect met functionele- en technische kennis van het inrichten van een portaal. De gevraagde solution architect werkt nauw samen met betrokken architecten en zal hun inbreng moeten verwerken.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:

 • We zoeken een architect die portaal als dienstverleningsconcept snapt en deze naar technologie kan vertalen;
 • We verwachten gedegen kennis van web technologie waaronder portaal-software, DX platformen en WCM systemen;
 • Naast de software moet de architect bestaande web frameworks en standaarden kennen en deze naar een raamwerk vertalen. Het raamwerk moet bruikbaar zijn voor besluitvorming en productkeuze;
 • Het op stellen van selectiecriteria om te kunnen bepalen op welke wijze het portaal ontwikkeld gaat worden;
 • Het opstellen van een advies in het kader van re-use, buy or make bij het ontwikkelen van het Portaal en de bedrijfsmatige onderbouwing hiervan;
 • Het opstellen van een Project Start Architectuur. De PSA moet in lijn liggen met de uitgangspunten van de doelarchitectuur;

Afhankelijk van de uitkomst van het advies kan optioneel een vervolgtraject/-opdracht worden uitgevoerd:

 • Pakketselectie;
 • Migratieaanpak;
 • Begeleiding ontwikkeling portaal;
 • Ontwerp van interactiepatronen met aanpalende informatiesystemen zoals het systeem voor de ondersteuning van opdrachtmanagement.

De solution architect wordt aangestuurd door een enterprise architect.

Functie eisen

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring als architect;
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen van een PSA. Kandidaat moet minimaal 1x eerder een opdracht hebben uitgevoerd waarin een PSA is opgesteld;
 • Kennis en ervaring (minimaal 2 jaren) met technologie op het gebied van portalen, cms-en en dxp’s;
 • Per 8-7-2019 beschikbaar;
 • Beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode negen maanden, met een optie op verlenging voor de duur van het project.

Functiewensen:

 • Kennis en ervaring met vertalen dienstverlening naar technologie;
 • Brede kennis en ervaring met portalen- en data-integratie;
 • Ervaring met het begeleiding van de realisatie van portaal-architectuur;
 • Kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving.

Aanbod

Startdatum: 8-7-2019
Gemiddeld 36 uur per week voor de periode negen maanden, met een optie op verlenging voor de duur van het project
Werklocatie: Almelo
Geplande datum interview: week 26

Inlichtingen

Charlotte Vink 076 – 572 02 00

Charlotte VinkSolution architect – Almelo