Software Quality Scan

Aan de hand van onze ervaring bij honderden bedrijven hebben we een software kwaliteitsscan ontwikkeld waarmee u een beeld krijgt hoe uw software scoort op het gebied van kwaliteit, onderhoudbaarheid, levensverwachting, robuustheid en agility. Een gemiddelde organisatie zal rond de drie sterren scoren.

  • Kwaliteit
  • Onderhoudbaarheid
  • Levensverwachting
  • Robuustheid
  • Agility

Architectuur In de categorie kwaliteit kijken we vooral naar de mate waarop u de coding guidelines en best practices van Microsoft toepast in uw code. Een hoge score in deze categorie betekent een kleinere kans op onverwachte fouten en gemakkelijk aan te passen code. De vragen in deze lijst kunnen alleen ingevuld worden door iemand met inzicht in de code

Onderhoudbaarheid Onder de noemer onderhoudbaarheid kijken we of u geschreven code best practices op architectuur gebied implementeert. Denk hierbij aan leesbare code en
geautomatiseerd testen. Een hoge score in deze categorie betekent dat het waarschijnlijker is dat uw software eenvoudig te onderhouden is. De vragen in deze lijst kunnen alleen ingevuld worden door iemand met inzicht in de code.

Levensduur Bij levensduur wordt gekeken naar het platform waarop de software is ontwikkeld, de ontwikkeltaal en de documentatie. Een hoge score in deze categorie betekent dat u er redelijk zeker van kunt zijn dat u met de huidige technologie nog minstens vijf jaar vooruit kunt.

Stabiliteit Een robuust systeem heeft een lage kans op verstoringen in productie omgevingen. Een lage score op deze categorie betekent dat de kans op verstoringen in het proces reëel is.

Agility De agility zegt iets over het gemak waarmee u kunt reageren op een veranderende markt. Een hoge score betekent dat uw organisatie snel aanpassingen kan verrichten die noodzakelijk zijn door veranderingen in de markt.

berglerSoftware Quality Scan