Onze visie op Software Development

Met behulp van onze agile “Way of Working” en ons Bergler Framework ontwikkelen we maatwerk software op een transparante en professionele manier. Daarbij staan we voor de SOLID-principes, geautomatiseerd testen en effectieve documentatie.

Way of working
The Bergler Way of Working is een unieke Agile-projectaanpak waarmee wij onze klanten helpen software te ontwikkelen die aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering.
Deze aanpak bestaat uit een combinatie van Prince2 en Scrum, waarbij Scrum garant staat voor wendbaarheid en transparantie en Prince2 voor een heldere projectrapportage. Ieder project begint met een initiatiefase waarin wij uw wensen op een rij zetten. Tijdens deze fase maken we een functioneel ontwerp en een projectplan. Wij zijn hierin transparant en nemen u mee in onze detailbegroting, zodat u zelf kunt zien hoe het projectbudget is opgebouwd.

Het project wordt opgesplitst in overzichtelijke fases waarin we commitment afgeven voor de doelstellingen die we samen afspreken. Elke fase bestaat uit wekelijkse sprints, waarin we software opleveren en samen met u kijken of het project de juiste koers vaart. Het commitment wat onze professionals u daarbij bieden staat garant voor een zorgeloze projectaanpak. Daarnaast helpen we u om de functionaliteit te prioriteren op waarde, en zorgen we ervoor dat de belangrijkste zaken het eerst worden opgeleverd. Onze bedoeling is dat u aan het eind van het project meer hebt gekregen dan waar u op had gehoopt. Daar doen we ons uiterste best voor!

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een projectplan waarin we helder beschrijven wat, hoe en tegen welk budget wij voor u aan de slag gaan.
  • Een functioneel ontwerp waarin uw software eenduidig en in behapbare functionele onderdelen staat beschreven, met heldere acceptatiecriteria
  • Wekelijkse voortgangsrapportages
  • Wekelijkse softwaredemo’s
  • Duidelijke en open communicatie
  • Commitment om waar te maken wat wij beloven
  • Een sterke drive om u te ontzorgen

Bergler Framework
Het Bergler Framework bestaat uit templates en een referentie architectuur waarmee we software in .NET ontwikkelen. Het Framework is gebaseerd op de SOLID-principes, maakt gebruik van inversion of control om eenvoudig geautomatiseerd testen te faciliteren en gebruikt een Onion architectuurmodel.

header_leaflet1