Senior ICT Ontwerper – Huis ter Heide

Organisatie

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van

hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen

en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Functie

Functieomschrijving

OPS is een full-service ICT-bedrijf dat relaties heeft met verschillende ministeries, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de ‘zwaailicht’-sector. We tellen ruim 900 medewerkers. Onze ICT-dienstverlening bevat alle vormen van ontwikkeling, beheer, onderhoud en internetdiensten.

OPS is verantwoordelijk voor het leveren van alle IV/ICT-producten binnen de afgesproken termijn, voor het afgesproken bedrag en volgens de afgesproken kwaliteit. Zij levert niet alleen de werkplek maar beheert ook de onderliggende platformen, netwerkverbindingen en een diversiteit aan applicaties. Om dit te realiseren wordt er tussen de afdelingen binnen Operations nauw samengewerkt. Het proactief adviseren over IV/ICT binnen de bedrijfsvoering van de klant en het bieden van support, behoort bij de servicegerichte instelling van Operations. Daarnaast adviseert Operations over zowel standaard als maatwerk IV/ICT producten en diensten aan klanten.

Voor de afdeling I&S/Connectivity binnen Operations zijn wij op zoek naar een Senior ICT ontwerper. De Senior ICT ontwerper ontwerpt ICT middelen en verricht ondersteunende werkzaamheden, begeleidt en coacht collega beheerders.

Werkzaamheden:

1.Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:

 • het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
 • het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
 • het opstellen van (inrichtings)documentatie;
 • het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
 • het vertalen van de niet standaardopdracht (NSA) in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;
 • het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.

2.Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:

 • het controleren en verifiëren van de impactanalyse;
 • het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;
 • het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);
 • het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties en het toetsen van de ICT componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA)
 • het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur.

3.Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren:

 • het bouwen van componenten;
 • het aanpassen van bestaande componenten;
 • het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk
 • het opstellen van testscenario’s;
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;
 • het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
 • het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
 • het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
 • het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen.
 • het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
 • het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten

4.Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:

 • het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten.
 • het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT bouwstenen;
 • het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen

5.Begeleidt en coacht ontwerpers op hun vakinhoudelijke gebied.

Functie eisen

Eisen:

 • Afgeronde HBO opleiding in een aan Informatica, Computertechniek gerelateerd kennisgebied.
 • Minimaal 4 jaar CCNP (router, switch en troubleschooting ) gecertificeerd.
 • Minimaal 4 jaar ervaring als CCNP Service Provider.
 • De kandidaat is minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Wensen:

 • Minimaal vijf jaar een functie vervuld hebben als Senior ontwerper ICT in het IP werkveld.
 • Aantoonbare ervaring met werkzaamhedenregistratiesysteem.
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar gewerkt in een (grote) overheidsorganisatie en kennis van de Defensieorganisatie.
 • Aantoonbare kennis van Avaya, Extreme, AlcatelLucent, Nokia en Cisco, Windows 7/8/10.
 • Aantoonbare kennis van Cisco Wireless training, Cisco PRME training, NAC 802.1x(radius)protocol engineering: Generieke Firewall kennis.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Identity & Securtiy Engine (ISE).
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Cisco Datacenter (NDCC).
 • Aantoonbare kennis en ervaring met IEGI Firewall.
 • Aantoonbare werkervaring Trend opvolging voor Cisco Wireless omgeving voor zowel de Wireless LAN Controller (WLC) als voor verschillende soorten Access.
 • Aantoonbare kennis van Cisco AireOS, IOS, Avayal/Extreme OS.
Inlichtingen

Eddy Blok 076 – 57 20 200

Eddy BlokSenior ICT Ontwerper – Huis ter Heide