Introductie

Voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn wij op zoek naar een Senior DevOps Engineer voor 36 uur per week.

Organisatie

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Zie www.ncsc.nl voor meer informatie.

Beschrijving directie:
Het NCSC is ingedeeld in verschillende units, ieder met hun specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden. Deze functie betreft de Unit IV&T, Informatievoorziening en Techniek en heeft als taak alleICT en informatiediensten te leveren waarop het NCSC als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te onderhouden en verder door te ontwikkelen.


Functie

In 2022 is een volledig nieuw netwerk opgeleverd. Om het beheerwerk efficiënt te kunnen doen en de klanten zo effectief mogelijk te kunnen bedienen, is een verdergaande automation van bestaande systemen en applicaties noodzakelijk, inclusief de integratie van overige interne diensten en applicaties op dit nieuwe netwerk, waaronder een aantal zaken in hybride vorm (cloud-diensten).

Flexteam
Functiebeschrijving:
In deze rol werk je nauw samen met de Enterprise Architect, CISO, de product owner en het beheerteam. Dit vindt veelal plaats via een agile werkwijze, zoals deelname aan scrum-teams. Je vertegenwoordigt hierin het infrastructuur- en beheerteam, waarbij je met name jouw aanzienlijke kennis inbrengt van alle gangbare technieken in ons netwerk. Je zorgt ervoor dat nieuwe voorzieningen die in de projecten (door)ontwikkeld worden goed geïntegreerd blijven met onze technische infrastructuur en KA, waarbij je zoveel mogelijk automation aanbrengt. Security-aspecten spelen hierbij een onmisbare rol, dus voor jou kent de praktische implementatie van security wet- en regelgeving geen geheimen.

Werkzaamheden:
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het implementeren, configureren en automatiseren van onze technische infrastructuur. Daarnaast adviseer je over ontwikkelingen en toepassingen voor zowel nieuwe als bestaande diensten. Al je werkzaamheden zijn erop gericht om onze infrastructuur en de applicaties die daarop draaien optimaal te laten functioneren.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je vertegenwoordigt het cluster Infrastructuur en Technisch Beheer in de relevante overleggen, ontwerpsessies en implementatieteams
 • In je projectteams breng je jouw aanzienlijke kennis en kunde op het gebied van alle gebruikte systemen en technieken in. Omgekeerd zorg je ervoor dat de ontwikkelingen vanuit de projecten landen in het beheerteam.
 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van alle automation mbt bestaande en nieuw te implementeren systemen en applicaties binnen het nieuwe netwerk. Aan het eind van het project kunnen de beheerders zo geautomatiseerd mogelijk hun werk doen en worden de klanten zoveel mogelijk geautomatiseerd bediend, volgens een ‘zero touch’ principe.

Functie-eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar praktijkervaring met het werken in een DevOps/Scrum-team.
 • Kandidaat heeft een RHCE-certificering voor een recente versie (RHEL 7 of 8).
 • Kandidaat heeft een CKA (Certified Kuberenetes Administrator) certificering.
 • Kandidaat heeft recente ervaring (afgelopen 2 jaar) met Ansible automation tooling.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het bouwen en/of doorontwikkelen van een moderne hyperconverged infrastructure, verspreid over meerdere datacenters.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van netwerkdesigns (HLD), low-level designs (LLD) en de implementatie van hard- en software op basis van deze designs.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met SINA server- en workstationomgevingen.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het beheren en configureren van routers, switches, firewalls en WAN-verbindingen, waarvan tenminste 2 jaar ervaring met de specifieke netwerkcomponenten PrimeLink en VXRail.
 • Kandidaat heeft daarnaast enige aantoonbare ervaring met:
  – Geautomatiseerde VM deployment en beheer
  – Bash Scriptingo
  – Python Scriptingo
  – Active Directoryo
  – Zabbixo
  – SIEMo
  – API Gateway
  – Antiviruso
  – SSOo
  – StepUp server

Wensen:

 • Kandidaat is in het bezit van een recente Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) op niveau AIVD-A (minder dan 5 jaar oud).
 • In aanvulling op de minimaal vereiste certificeringen is kandidaat in het bezit van overige certificeringen op de in de functieomschrijving genoemde kennisgebieden, zoals Ansible, SCRUM, etc.
 • Kandidaat heeft naast ervaring met de technische implementatie van technieken ook aantoonbare ervaring met de personele kant van kennisoverdracht, waaronder het schrijven van overdrachtsdocumentatie en het houden van kennissessies met collega’s.

Aanbod

Gewenste startdatum: 2 januari 2023
Initiële einddatum: 1 januari 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Reageren voor: 30 november 08:00 uur


Inlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501

Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501