SAP Consultant Ketenlogistiek (HANA) – DEN HAAG

Organisatie

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Functie

Opdrachtbeschrijving:

De werkzaamheden worden verricht voor de projectgroep vooronderzoek S4HANA onder de verantwoordelijkheid van HDBV en de HDFC. Het doel van het onderzoeksteam is om te komen tot een afgewogen advies waarbij duidelijk wordt welke vorm, impact, planning en kosten van een eventuele transitie naar SAP S/4 HANA moet worden gemaakt. De projectgroep bestaat uit de migratieprojectleider, business consultants, projectleiders, verandermanagers, defensiegebruikers en SAP specialisten.

Deze aanvraag is onderdeel van een teamaanvraag van 4 SAP specialisten, namelijk een consultant verandermanagement, een consultant ketenlogistiek, een consultant systeemlogistiek en een consultant finance.

Achtergrond opdracht:

De Bestuursraad heeft de opdracht gegeven om op projectbasis in een samenwerkingsverband tussen de HDBV, CDS en HDFC een nadere uitwerking te maken naar de transitie naar S/4HANA. De kennis en kunde om dit door Defensie zelf uit te voeren is niet aanwezig, daarom wordt er gezocht naar een externe partij die dit samen met Defensie het project kan uitvoeren. De onderzoeksopdracht moet een antwoord gaan geven op vragen inzake de transitie naar S/4HANA door:

 • de wijze waarop deze wordt vormgegeven;
 • de scope van de bedrijfsvoering;
 • de veranderstrategie;
 • de planning;
 • de impact op de organisatie (bedrijfsvoering & personeel) en IT;
 • de impact op de huidige ERP M&F roadmap;
 • de relatie naar vervanging PeopleSoft;
 • de baten en kosten;
 • de randvoorwaarden voor besluitvorming.

Bijzonderheden / extra toelichting:

De externe partij moet aan kunnen tonen dat men al eerder (succesvolle) S/4HANA implementaties hebben uitgevoerd. Defensie beschikt wel over de benodigde proces- en implementatiekennis binnen het materieel logistieke en financiële domein. De gekozen leverancier is bij executie van de implementatie geen onderdeel van het programma als system integrator. Dit om de integriteit van het onderzoek te garanderen. Dit sterkt de noodzaak om de aanvraag als een teamopdracht op de markt te zetten. Verspreiding tussen meerdere leveranciers zal tot consequentie hebben dat meerdere leveranciers uitgesloten worden als systeem integrator. Dit bied ook de kans voor kleinere bedrijven om deel te nemen aan dit onderzoek, waardoor mogelijk innovatieve ideeën en oplossingen tot uiting komen.

Functie eisen

Eisen: Algemeen

 • Minimaal 4 jaar ervaring in het werken in een projectorganisatie in een aantoonbaar rol met (eind)verantwoordelijkheid.
 • Minimaal 4 jaar ervaring in materieellogistiek en/of IV, gelijkwaardig aan Defensie (zowel organiek als materieellogistiek).
 • Minimaal 4 jaar ervaring vloeiende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring bij het begeleiden van eindgebruikers bij een migratie/implementatie in het SAP S4/HANA domein.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbaar/recente ervaring in het begeleiden van adviseurs in complexe ICT/veranderkundige projecten, binnen (project) organisaties qua complexiteit.
 • Minimaal 4 jaar ervaring met complexe bedrijfsvoerings- en IV-vraagstukken, gelijkwaardig aan Defensie ( zowel organiek als materieellogistiek).

Eisen: Specifiek:

 • Minimaal 4 jaar ervaring met In staat om trainingen op te zetten en te begeleiden van medewerkers.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met twee of meerdere SAP modules zoals MM, LES, WM, EWM, TM plus de integratie FI -CO.

Wensen:

 • Kennis en ervaring met complexe materieel logistieke processen
 • Kennis en ervaring met de SAP-module MM plus de integratie FI – CO.
 • Kennis en ervaring van Defensie materieel logistieke IV-systemen.
 • Kennis en ervaring als begeleider bij migraties/implementaties van SAP S/4HANA en “gewone” SAP implementaties.

kennisgebieden/opleidingen/trainingen:

 • Minimaal afgeronde HBO/WO opleiding (dan wel daaraan gelijkgesteld)
 • Kennis en ervaring met case tools zoals bijvoorbeeld ARIS en de P2toolbox.

Aanbod
Inlichtingen

Eddy Blok 076 – 57 20 200

Eddy BlokSAP Consultant Ketenlogistiek (HANA) – DEN HAAG