Releasemanager BVJ – Utrecht en Gouda

Introductie

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn wij op zoek naar een Releasemanager BVJ.

Functie

Voor het project BVJ zijn we op zoek naar een releasemanager. De releasemanager is verantwoordelijk voor het managen van alle afhankelijkheden voor het kunnen testen en vervolgens in productie brengen van een nieuwe release. De verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

 • het inventariseren en analyseren van de functionele en technische afhankelijkheden van een release met andere systemen van DJI;
 • het inventariseren en analyseren van de functionele en technische afhankelijkheden met teams binnen en buiten het project;
 • het inventariseren en analyseren van de functionele en technische afhankelijkheden met systemen met ketenpartners van DJI;
 • het leggen van contacten met de betrokken projecten en ketenpartners en afstemmen van de planning;
 • het bewaken van, het bevorderen en pro-actief communiceren over het tijdig gereed komen van deze afhankelijkheden;
 • het voorbereiden van de in productie name door het opstellen van een draaiboek, het afstemmen van planningen m.b.t. de afhankelijkheden en het voorbereiden van een rollback scenario;
 • het begeleiden van een release vanaf het moment van opleveren voor test tot installatie in productie;
 • het opstellen van een plan voor de uitfasering van het oude systeem.

De releasemanager heeft een integraal beeld van alles wat geregeld moet zijn voor een succesvolle in productie name van een release. Het project BVJ werkt parallel aan meerdere releases. Er moeten afhankelijkheden voor verschillende releases gelijktijdig worden gemonitord. De releases bevatten veel functionaliteit en daarmee een groot aantal complexe afhankelijkheden.


Het project BVJ (Basis voorziening Justitiabelen) levert, in verschillende modules/releases het nieuwe systeem waarmee het gehele primaire proces van DJI wordt ondersteund. Het proces start bij binnenkomst en eindigt bij vertrek van een justitiabele. Daarnaast wordt ook het proces van het hoofdkantoor met betrekking tot plaatsing ondersteunt. Het complexe systeem heeft koppelingen met diverse interne systemen binnen DJI en met externe systemen in de strafrechtketen. Er worden steeds complete modules opgeleverd.

Functie-eisen

 • Minimaal een relevante HBO opleiding.
 • Prince2.
 • Senior op het gebied van Release Management.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het managen van grote releases met veel interne en externe afhankelijkheden.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met bepalen van koppelingen en afhankelijkheden.

Wensen:

 • Ervaring met projecten waarbij verschillende partijen en ketenpartners betrokken zijn;
 • Ervaring met afstemmen met veel belanghebbenden en het stellen van de juiste prioriteiten in deze overleggen;
 • Ervaring in de strafrechtketen.
 • Ervaring binnen de Rijksoverheid.
 • Ervaring met het uitfaseren van een bestaand systeem.

Competenties:

 • heeft een helicopterview;
 • is analytisch sterk en weet een issue snel te doorgronden;
 • herkent en begrijpt functionele en technische afhankelijkheden tussen systemen en randvoorwaarden voor het werkend krijgen van nieuwe functionaliteit in een IT-landschap;
 • kan de juiste prioriteiten bepalen;
 • is overtuigend op basis van argumenten;
 • is secuur in vastleggen van afspraken en monitort de realisatie ervan actief;
 • weet anderen te motiveren;
 • heeft en houdt overzicht over een veelheid van taken;
 • weet partijen bij elkaar te brengen;
 • is in staat met architecten, analisten en ontwerpers inhoudelijk af te stemmen;
 • haalt en brengt pro-actief informatie van en naar alle betrokkenen.

Aanbod

Duur opdracht: ca. 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur: 36
Tarief: Marktconform
Deadline: vrijdag 23 juli 17:00

Inlichtingen

Eddy Blok 06-41110524

Eddy BlokReleasemanager BVJ – Utrecht en Gouda