Projectmanager implementatie – ‘s-Gravenhage

Functie

De IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV – en ICT-landschap, doelgericht en stapsgewijs, toe naar een nieuwe data- gedreven en informatiegestuurd werken. Middels een agile voortbrengingsproces wordt er kortcyclisch business- en klantwaarde geleverd in de vorm van gedigitaliseerde functies in de procesketens van de IND.

Het gaat specifiek om nieuwe e-diensten voor klanten voor de IND en voor de directie RVN (Regulier Verblijf en Nederlanderschap) om digitalisering/automatisering van hun primaire processen. Er bestaat sterke behoefte aan ondersteuning op de veranderingen in de vorm van- Proeftuinbegeleiding: Samen met medewerkers en operationeel managers en/of klanten nieuwe IV-functies beoordelen op kwaliteit en impact – Implementatiemanagement: Faciliteren en stimuleren van de adoptie van nieuwe IV-functies binnen de werkprocessen.

Als projectmanager implementatie draag je zorg voor het succesvol beproeven en implementeren van nieuwe IV functionaliteiten binnen de IND organisatie met als doel de acceptatie en batenrealisatie te bevorderen:

  • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van proeftuinen bij de gebruikersorganisatie.
  • tijdige oplevering van product evaluaties en het vanuit organisatie/gebruikersoogpunt doen van aanbevelingen voor productoptimalisatie en implementatie.
  • Daarbij geef je leiding aan een team van 2-3 proeftuin coördinatoren.
  • Je bent verantwoordelijk voor de projectmatige realisatie van alle producten en randvoorwaarden die het lijnmanagement van de directie RVN nodig heeft om de nieuwe IV functies op een beheerste wijze te laten landen binnen de gebruikersorganisatie.
  • In deze rol jaag je de implementatie aan en ben je primaire sparringpartner voor het MT en management van RVN.

Functie-eisen

  • HBO Werk- en denkniveau
  • Ervaring met IV Implementaties
  • Meerdere jaren werkervaring binnen rijksoverheid
  • Certificering op gebied van Projectmanagement (Prince2)
  • Certificering op gebied van verandermanagement

Aantoonbare praktijkkennis, ervaring en certificering op het gebied van projectmanagement (specifiek: IV implementaties aan de business zijde, batenmanagement en agile werken). Aantoonbare praktijk kennis, -ervaring en relevante certificering op het gebied van verandermanagement (specifiek: lean Six Sigma).

Aanvullend heb je diepgaande kennis van relevante bedrijfsprocessen en een voorkeur voor procesmatig en pragmatisch denken en werken. Je bent een waardevolle gesprekspartner voor zowel het primair proces als de IT-organisatie; een effectieve communicatieve verbinder die beide werelden kan samenbrengen.

Je matcht met de collega’s: dit zijn netwerkers, weten wat er leeft op de werkvloer, zijn procesaanjagers en kennen de keyplayers op elk niveau en kunnen daarmee goed schakelen. Ze hebben oog voor het betrekken van het primaire proces bij het doen van verbetervoorstellen op operationeel en tactisch niveau en hebben oog voor verbinding. Ze houden proactief in de gaten of beoogde resultaten worden behaald en borgen de resultaten. Ze opereren, gezien de veranderingen waar de IND voor staat, graag en gemakkelijk op alle snijvlakken van innovatie, standaardisatie en het continu verbeterproces. Ze kunnen goed blijven functioneren in een omgeving met onzekerheden en veranderingen, zijn niet bang voor mislukking maar zien deze als een les en een kans om uiteindelijk een goede oplossing te vinden.

Aanbod

Een opdracht van 36 uur per week voor de duur van 12 maanden met een optie op verlenging.

Deadline 5 augustus om 12 uur.

Inlichtingen

Dorris van Duijn 076 – 57 20 200

Dorris van DuijnProjectmanager implementatie – ‘s-Gravenhage