Introductie

Voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn wij op zoek naar een Projectmanager voor 40 uur per week.

Organisatie

In 2019 is de UvA gestart met het project Secure Self om daarmee end-point security als onderdeel van de (werkplek)beveiliging te verbeteren. Dit project is eind 2021 afgesloten in de veronderstelling dat een bulkaanpak niet langer noodzakelijk was. Omdat er vermoedens waren over een te lage adoptiegraad, is er onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er ruimte ligt voor verbetering. Er ligt een voorstel dat beschrijft hoe de UvA de adoptiegraad van de software Intune kan verhogen in 2024 en dat daarvoor in 2023 een vooronderzoek nodig is om technische beperkingen te ondervangen en enkele interne processen te verbeteren. Tevens wordt de administratie opgeschoond, hierdoor ontstaat een betrouwbaar inzicht van apparaten daadwerkelijk in omloop.

Functie

Van de projectmanager wordt met name onderstaande bijdrage verwacht:

  • Coördineren, faciliteren en afstemmen met de organisatie tijdens de uitvoering van het project.
  • Bijstellen processen voor medewerkers uit dienst.
  • Optimaliseren huidige processen voor nieuwe apparatuur.
  • Inrichten escalatieproces naar bedrijfsvoerders en CISO-office t.b.v. borging uitvoeren van het beleid door faculteiten.
  • Coördineren vervolgacties, zoals CMDB opschonen, begeleiden proces vermiste apparatuur.
  • Inrichten van processen t.b.v. monitoring en borging.

Functie-eisen

  • Projectmanagement

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 oktober 2023
Initiële einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 40
Reageren voor: 27 september 13:00u

Inlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl


Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl