2390

Introductie

Ben jij de Projectleider die onze klant zoekt!

Reageer dan snel!

Functie

De belangrijkste taak behelst de aansturing van het beschreven project. De projectleider levert resultaten op het gebied van:

 • Opstellen van projectplan en aanpak met de bestuurders van het programma (programmamanagers en stuurgroep)
 • Programmeren en organiseren van de juiste activiteiten bij de gestelde doelen.
 • Formuleren en bewaken van smart doelstellingen om de voortgang van het project te kunnen besturen, zowel op centraal als op facultair niveau.
 • Monitoren van voortgang van de activiteiten van het project op tempo, haalbaarheid, doelmatigheid, kwaliteit en budget. Rapporteren aan de programmamanager en belanghebbenden.
 • Besturen en coördineren van werkzaamheden in het project.
 • (Mede)organiseren van draagvlak voor projectdoelen en richting.

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring in resultaatgericht projectmanagement in een complexe omgeving met veel stakeholders en verschillende belangen. Ondanks initiële verschillen van achtergrond, inzicht en wensen van de stakeholders zal binnen tijd en budget resultaten moeten worden opgeleverd in de verschillende fasen van het project. Heldere rapportage aan de stuurgroep voor de voortgang van het project is vanzelfsprekend.
 • Aantoonbare ervaring in het managen van projecten voor implementatie van onderwijsapplicaties in het hoger onderwijs. Daarbij heeft de kandidaat aantoonbaar intensief samengewerkt met veel docenten, opleidingsmanagers en –coördinatoren en onderwijskundigen.
 • Kennis van en ervaring met het inrichten van ondersteuning van digitale middelen in het hoger onderwijs.
 • Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van communicatie en verbinden van verschillende belangen. Daarnaast kan de kandidaat goed luisteren en wordt op alle niveaus goed begrepen. De kandidaat kan makkelijk schakelen tussen bestuurlijk en operationeel niveau.
 • Aantoonbare kwaliteit op het gebied van people management en communicatie. In dit project is het van groot belang om de juiste persoon op de juiste plek te hebben en deze op de juiste manier te begeleiden. Het project combineert inzet van veel verschillende expertises en organisatieonderdelen. De kandidaat beschikt over het vermogen om mensen te coachen, uit te dagen en samenwerking tot stand te brengen.
 • Aantoonbare kennis van en affiniteit met digitale systemen, digitale transformatie en digitalisering in het onderwijs.

Aanbod

Duur van de opdracht incl. evt. verlengopties:

Start 1 november 2017 tot nader te bepalen 31 december 2018 met een opzegtermijn van 1 maand, en optie tot verlenging.

2,5 dag, 20 uur p/w.

Inlichtingen

Daisy Oliekan – Hermans 076-5720200