Introductie

Voor de DJI in Gouda zijn wij op zoek naar een Projectarchitect.

Organisatie

Het prgramma EPD vernieuwing DJI is een meerjarig, groot, complex en ingrijpend (ICT) programma met navenant grote (afbreuk-) risico’s. Dit DJI programma leidt tot werving, realisatie en implementatie van een integraal zorginformatiesysteem inclusief de bijbehorende bedrijfsprocessen, kaders en sturing. Na een gedegen voorbereidingsfase start per juni 2023 de verwervingsfase.

Functie

De projectarchitect valt onder de afdeling Projectenmanagement & Implementatie (PMI) binnen DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de projectmanager van het betreffende project. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprise-architect van CIO Office (CIOO) binnen DI. De projectarchitect maakt deel uit van het projectteam en neemt deel aan het projectteamoverleg.

Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je

stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein.

Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties,

systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd, dit is de PEA (Project Eind Architectuur).

Op te leveren resultaten

 • Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
 • Impactanalyses en adviezen;
 • Kostenramingen;
 • Planningen;Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectarchitect in overheidsorganisaties of zorginstellingen.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur) in de rol als business architect en/of informatiemanager en/of strategisch adviseur.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met TOGAF en Archimate 3.0.
 • Scherp analyserend en kritisch vermogen
 • Advies- en coachende vaardigheden
 • Vaktechnische) overtuigingskracht en uitgebreide kennis op het gebied van zorgprocessen en EPD-systemen.
 • Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen) • Je hebt kennis van ICT-toepassingen (EPD, EVS en landelijk schakelpunt) in het (primaire) zorgproces binnen instellingen. • Je hebt kennis van ervaring met complexe integratiestandaarden in de zorg
 • Kennis van- en ervaring in de justitiedomeinen is een pré.
 • Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pre.

Inlichtingen

Dorris van Duijn 076 – 57 20 200