Introductie

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn wij op zoek naar een Project Architect voor 36 uur per week

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-Office: de CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI  kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA); de afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve  ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD); De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI);  de afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Op dit moment leveren de DJI-applicaties onvoldoende logging die kan helpen om de rechtmatigheidsvraag – in andere woorden; zijn de acties van DJI-medewerkers rechtmatig – te beantwoorden. Deze logging dient uitgebreid en aangepast te worden zodat deze input kan zijn voor het onderzoek naar de rechtmatigheid van handelen. Gezien de wet- en regelgeving moet DJI in staat zijn om onweerlegbaar de rechtmatigheid aan te kunnen tonen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in de DJI-applicaties. Doel van dit project Applicatieve Logging en Monitoring is tweeledig. Het ene doel is de DJI-applicaties zodanig aan te (laten) passen dat deze logregels opleveren die onweerlegbaar vastleggen wat een gebruiker gedaan heeft. Het andere doel is het (laten) inregelen van een logdepot waar de logregels in opgeslagen kunnen worden en waarna achteraf logdepot-rapportages uit opgeleverd kunnen worden.

Functie

De werkzaamheden betreffen:

 • Het vertalen en verduidelijken van Enterprise Architectuur principes naar project architectuur en het vertalen van de project architectuur naar technische implementaties zoals ‘vingerprinting’, te loggen items en logmappings.
 • Het onderhouden van de Project Start Architectuur.
 • Het onderhouden van de Aansluitvoorwaarden Logdepot i.v.m. het aansluiten van applicaties op het logdepot.
 • Ondersteuning van het ontwikkel- en testtraject van ‘logging in applicaties’ door analyse van logregels (JSON-formaat) en afstemming met product-owners en functioneel beheerders over implementatie van de logging (use cases en user stories).
 • Het bewaken van de realisatie van een logdepot voor opslag van applicatieve logregels op basis van een Project Start Architectuur (PSA) en Software Architectuur Design. Tevens ten aanzien van technische vragen/keuzes de benodigde besluiten te nemen.
 • Het beoordelen van Solution Architecturen (Infrastructuur en Applicatief).

Functie-eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van applicaties en kennis van XML en/of JSON, SOAP en/of REST API, Linux, Jboss.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met van buiten – Business optiek – naar binnen – tot aan solution architectuur – kunnen denken en Solution Architectuur (SA) documenten kunnen maken en moet dit ook kunnen aantonen met minimaal één SA-documenten.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring en kennis op het gebied van informatiebeveiliging (de toepasselijke wet- en regelgeving en/of resp. AVG en/of Wjsg, NEN7510 en/of NEN7513 en/of BIR2017/BIO2020) in relatie tot infrastructuur-, middleware en applicaties.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als analist in grootschalige en complexe omgevingen (bij de overheid of in het bedrijfsleven). Grootschalig in termen van duizenden medewerkers veel applicaties en complex in termen van applicaties variërend van maatwerk tot pakketten, meerdere eigen onderhoud teams in combinatie met meerdere leveranciers en klanten c.q. organisatieonderdelen die verschillende onderling interacterende diensten afnemen.

Competenties:

 • Adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen.
 • Staat voor zijn mening, maar openstaat voor argumentatie en compromissen.
 • Flexibel in aanpak en snel kunnen schakelen.

Aanvullende kennis en ervaring:

 • Kennis van XML/JSON, SOAP, REST API, Linux, JBoss etc.
 • Ervaring met architectuurmodellering (en bij voorkeur in Sparx Enterprise Architect).

Overige functiewensen:

 • Werkt zorgvuldig en heeft oog voor detail.
 • Is o.a. in staat om via tekst of visuele plaat helder te communiceren met beslissers.
 • Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure.
 • Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten.


Aanbod

Gewenste startdatum: 1 januari 2024
Initiële einddatum: 30 juni 2024
Optie verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36
Reageren voor: 5 december 17:00u

Inlichtingen

Ingmar van der Valk 06 – 81270464
ivandervalk@bergler.nl

Sollicitatie

Ingmar van der Valk 06 – 81270464
ivandervalk@bergler.nl