Introductie

Voor het Lucas Onderwijs zijn wij op zoek naar een Programmaleider IT Roadmap Operationalisering voor 32-40 uur per week.

Functie

Wij zijn op zoek naar een ervaren en resultaatgerichte Programmaleider IT Roadmap Operationalisering om ons te leiden bij het operationeel maken van onze reeds opgestelde meerjaren roadmaps. Als Programmaleider zal je primaire verantwoordelijkheid liggen in de eerste fase van dit cruciale initiatief, waarin het programmaplan in detail zal worden uitgewerkt, inclusief de vaststelling van governance structuren en organisatorische vereisten.

Verantwoordelijkheden:

De Programmaleider IT Portfolio Operationalisering zal de volgende verantwoordelijkheden dragen:

 • Werkpakketplanning en beheer: Definieer en prioriteer initiatieven binnen de roadmaps op basis van bedrijfsdoelstellingen en strategische prioriteiten.
 • Initiatieven opstarten: Stuur de initiatieven vanuit de roadmaps aan, inclusief het opstellen van projectplannen, identificeren van benodigde middelen en definiëren van doelstellingen en mijlpalen.
 • Resourceallocatie: In overleg met het Hoofd IB bepalen welke resources en middelen per werkpakket benodigd zijn en deze alloceren.
 • Voortgangsmonitoring: Zet voortgangsmonitoring op en volg de voortgang van individuele initiatieven en de roadmap als geheel.
 • Risicobeheer: Identificeer en beheer risico’s die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van initiatieven.
 • Communicatie en rapportage: Communiceer voortgang, resultaten en eventuele problemen aan belanghebbenden op verschillende niveaus in de organisatie, inclusief het opstellen van rapporten en het geven van presentaties.
 • Stakeholdermanagement: Onderhoud goed e relaties met belanghebbenden, zowel intern als extern, en zorg ervoor dat hun behoeften en verwachtingen worden begrepen en aangepakt.
 • Documentatie: Houd nauwkeurige documentatie bij met betrekking tot projectplannen, beslissingen, wijzigingen en andere relevante informatie.
 • Budgetbeheer: Het beheren van financiële middelen en zorgen voor kostenbeheersing binnen de verschillende deel initiatieven.

Functie-eisen

De Programmaleider IT Portfolio Operationalisering moet beschikken over de volgende competenties:

 • IT & IV Kennis: Een goed begrip van IT systemen en technologieën.
 • Portfoliobeheer: Het vermogen om verschillende initiatieven binnen de IT portefeuille te beheren en prioriteiten te stellen op basis van bedrijfsdoelstellingen en strategieën.
 • Projectmanagementvaardigheden: Het vermogen om projecten effectief te plannen, uit te voeren en te volgen.
 • Leiderschap: Het vermogen om betrokkenen intern en extern te betrekken, te leiden en te motiveren.
 • Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie, zowel binnen het team als met belanghebbenden op verschillende niveaus in de organisatie.
 • Probleemoplossend vermogen: In staat om snel problemen te analyseren en oplossingen te vinden.
 • Rapportage en Documentatie : Het bijhouden van nauwkeurige documentatie en het genereren van rapporten over de voortgang en prestaties van de IT portefeuille.
 • Budgetbeheer: Beheren van toegewezen financiële middelen en kostenbeheersing.

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 november 2023 of zo mogelijk eerder
Initiële einddatum: 30 april 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week:32-40
Reageren voor: 25 september 08:00u

De gesprekken vinden plaats op 27 en 28 september.


Inlichtingen

Silvano Fluit 06-40557244
sfluit@bergler.n

Sollicitatie

Silvano Fluit 06-40557244
sfluit@bergler.n